CASE STUDY – Tehokkain mainosmuoto sosiaalisessa mediassa

 

HUOM! Tämä blogikirjoitus ja -video on tuotettu aikana, jolloin tottelimme nimeä LK Media.

Sosiaalisen median markkinointi on yksi tämän hetken tehokkaimmista keinoista tavoittaa oikeanlaista näkyvyyttä edullisesti. Sosiaalisessa mediassa voi mainostaa tekstillä, kuvalla ja videolla. Mistä tiedät mikä näistä toimii kaikkein tehokkaimmin? Normaalisti vaaditaan A/B-testausta, isoa markkinointibudjettia ja aikaa.

Olemme LK Medialla toteuttaneet useita kampanjoita sosiaalisessa mediassa, niin voimmekin suoraan kertoa teille vastauksen yllä mainittuun kysymykseen! Nojaudumme pelkästään tunnuslukuihin, emme omiin mielipiteisiin. Nämä ovat siis toteutuneita lukuja, ei arvioita tai toiveita.

Seurattavat tunnusluvut olivat:

  • Cost per Landing Page View (Kuinka paljon oli yhden klikkauksen hinta, joka johti artikkelin pariin)
  • Outbound CTR (Kuinka moni mainoksen nähneistä klikkasi linkkiä, joka johti artikkelin pariin)

Näitä kahta tunnuslukua seuraamalla saimme selkeän kuvan siitä, kumpi mainosmuoto suoriutui tehokkaammin. Toisin sanoen siis kummalla saamme halvemmalla haluttuja tuloksia. Lue lisää Facebookin tunnusluvuista: Facebookin tärkeimmät tunnusluvut!

Kuva vai video?

Olemme monesti testanneet, toimiiko kuva vai video tehokkaammin. Videon tuottaminen tietenkin on työläämpää, mutta maksaako se itsensä takaisin?

Toteutimme markkinointikampanjan Facebookissa. Kampanja kohdistettiin tarkasti halutulle kohdeyleisölle ja saimmekin erittäin hyviä tuloksia myös myynnillisesti.

Kampanjan ensimmäinen tavoite oli saada kohdeyleisöön kuuluva henkilö siirtymään sivuillemme ja lukemaan sinne kirjoitettu artikkeli. Tässä vaiheessa loimme kaksi mainosta. Toisessa oli kuva ja sen yläpuolella kirjoitus, toisessa video ja sen yläpuolella kirjoitus. Kirjoitukset ja kohdennus molemmissa olivat täysin samat.

Video oli hieman yli kaksi minuuttia pitkä ja se oli suunniteltu kohdeyleisölle mielenkiintoiseksi. Videomainos keräsi kommentteja, jakoja sekä reaktioita.
Kuva oli hyvin simppeli ja se piti itsessäänkin sisällään tekstiä. Kuva keräsi reaktioita, mutta ei kommentteja tai jakoja.

Tunnuslukuja tarkastellessa on hyvä muistaa, että mainokset olivat kohdennettu erittäin tarkasti. Turhia klikkauksia siis ei tullut. Nämä olisivat tietenkin laskeneet klikkausten hintaa, mutta hyöty olisi ollut lähes olematon kyseisessä kampanjassa.

Kuvamainoksen tunnusluvut

Kuvamainoksesta luotiin omat versiot työpöytä- ja mobiilikäyttäjille. Tämä johtui Facebookin rajoituksista sekä kuvasuhteista. Kuvamainoksen kohdalla jokainen artikkelin pariin johtanut klikkaus maksoi meille 0,90€. Kuvamainos keräsi paljon näyttökertoja ja mainoksen nähneistä 0,32% siirtyi lukemaan artikkelin.

Cost per Landing Page View = 0,90€
Outbound CTR = 0,32%

Videomainoksen tunnusluvut

Videomainoksesta oli vain yksi versio, jota markkinointiin niin työpöytä-, kuin mobiilikäyttäjillekin. Videomainoksen kohdalla jokainen artikkelin pariin johtanut klikkaus maksoi meille 0,38€. Videomainos keräsi myös paljon näyttökertoja ja mainoksen nähneistä 2,60% siirtyi lukemaan artikkelin.

Cost per Landing Page View = 0,38€
Outbound CTR = 2,60%

Mitä näistä luvuista voimme päätellä?

Mainoksien ainoa ero oli se, että toisessa oli kuva ja toisessa video. Tietenkin kuvan ja videon laatu ovat vaikuttavia tekijöitä, mutta tässä tapauksessa numerot näyttävät erittäin selkeästi tehokkuuden. Tämän olemme huomanneet jokaisessa markkinointikampanjassamme, tämä on vain viimeisin.

Hinta, jolla saimme kävijän lukemaan artikkelimme, oli huomattavasti halvempi videon osalta, kun kuvan osalta. Videolla saimme asiakkaan artikkelimme pariin 58% halvemmalla, kun kuvalla!

Vielä suurempi ero tulee siinä, kuinka moni mainoksen nähneistä klikkasi mainosta. Ero tässä oli huikea 714% videon eduksi!

Toisin sanoen siis hinnan puolesta, jokainen euro jonka sijoitimme kuvamainokseen keräsi 1,11 kävijää artikkelin pariin. Videon kohdalla taas samalla eurolla saimme 2,63 kävijää.

Keskiarvoisesti voi sanoa, että verkkosivuston konversioaste on 2%. Tämä tarkoittaa sitä, että 2% verkkosivulla kävijöistä ottaa yhteyttä kyseiseen yritykseen. Näin ollen joka 50 verkkosivullakävijä ottaa yhteyttä yritykseen. Tässä tapauksessa yhden liidin (henkilön, joka on jo asiasta kiinnostunut, olihan kampanja kohdistettu erittäin tarkasti) hinnaksi muodostui kuvamainoksen kohdalla 45€ ja videomainoksen kohdalla 19€.

Tästä voitte oman toimintanne kohdalla tehdä laskutoimituksen, että olisiko tämä ollut teille taloudellisesti kannattava kampanja.

Kun kerrotte liidin hinnan (19e) liidimäärällä, jonka myyntinne tarvitsee yhtä asiakasta kohden, saatte kulut selville. Jos vaikka myyntinne saa neljästä liidistä yhden kaupan, kauppaa varten investoitiin 76€. Asiakkuuden hinnaksi siis muodostuu 76€ (tietenkin myynnistä aiheutuu muitakin kuluja…). Meidän keskikauppahinnoista puhuttaessa puhutaan yli tuhannesta eurosta, joten meille tämä on erittäinkin kannattava sijoitus markkinointiin!

Teoriassa, kun me sijoitamme Facebook markkinointiin 76€ niin keskiarvoisesti näillä luvuilla saamme yli 1 000€:lla kauppaa. Tähän tulee kuitenkin lisätä vielä markkinointiin käytetty aika sekä mainosmateriaalin tuottokustannukset.

Markkinointi ei lopu liidiin!

Markkinointia ei saa missään nimessä lopettaa saatuun liidiin. Tämän jälkeen saatua liidiä tulee hoitaa. Yllä kuvatussa kampanjassa markkinoimme saaduille liideille vielä kolmea erilaista sisältöä:

  • Arvokasta tietoa markkinoinnin keinoista
  • Omia asiakasreferenssejä
  • Yhteydenottomainos

Näin vahvistimme potentiaalisen asiakkaan luottamusta ja laskimme ostokynnystä. Tähän voimme pureutua tulevissa blogeissa hieman tarkemmin.

Keskustelen mielelläni kanssanne! Katsotaan mikä olisi teille paras keino lisätä myyntiä sosiaalisen median markkinoinnilla!

 
Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?