Facebook markkinoinnin tärkeimmät tunnusluvut!

 

HUOM! Tämä blogikirjoitus ja -video on tuotettu aikana, jolloin tottelimme nimeä LK Media.
  • Reach = Kattavuus. Reach kertoo tavoitettujen henkilöiden määrä
  • CTR (clock-through-rate) = klikkausprosentti. CTR kertoo, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut sitä
  • CPC (cost-per-click) = klikkauksen hinta. CPC kertoo, kuinka paljon yksi klikkaus on maksanut

Markkinointi ilman tulosten seurantaa on hakuammuntaa. Juuri markkinoinnin mitattavuus tekeekin Facebookista markkinoijan unelman! Numerot kertovat miten hyvin mainonta puree. Numerot kertovat myös raa’asti, jos se ei toimi!

Tämä on yksi syy, minkä takia pidän itse Facebook markkinoinnista niin paljon. Sillä ei meinaan ole mitään väliä mitä ketäkin sanoo, koska kyse ei ole mielipiteistä, kun mennään numeroihin.

Facebookissa on yhteensä 245 markkinoinnin tunnuslukua, jota voi seurata. Tähän tulee vielä kymmeniä lisää, kun menee vähä syvemmälle mainostamisessa (facebook pixel, remarketing…). Kaikkia näitä ei todellakaan tarvitse seurata!

Alla on käyty läpi kolme Facebookin tunnuslukua, joita jokaisen tulisi seurata Facebookissa!

REACH = kattavuus

Reach kertoo tavoitettujen henkilöiden määrän. Mainos voi näkyvä useamman kerran samalle henkilölle, mutta reach ottaa huomioon jokaisen henkilön vain kerran. Impression kertoo sen, kuinka monta kertaa mainos on näkynyt kokonaisuudessaan.

Jos lukema on todella pieni, tulisi katsoa kohdistamiseen mahdollisia muutoksia. Jos Facebook mainoksen kohdistaminen on rajattu todella kapeaksi, potentiaaliset asiakkaat eivät välttämättä näe koko mainosta! Tästä syystä kohdeyleisöä ei suositella rajattavaksi liian pieneksi. Suuri reach lukema ei kuitenkaan tarkoita aina, että mainos on hyvä ja kohdistus on tehty oikein. Tarkoitus on kuitenkin näyttää mainos potentiaalisille asiakkaille, joille tuote tai palvelu on relevantti nyt tai tulevaisuudessa.

Facebook mainoksen reachiin voi vaikuttaa laajentamalla kohdistusta tai nostamalla budjettia. Mainoksen sisältö ja laatu tietenkin vaikuttavat kattavuuteen, mutta näihin kahteen voi vielä jälkikäteen helposti vaikuttaa.

CTR (click-through-rate) = klikkausprosentti

CTR kertoo, kuinka moni Facebook mainoksen nähneistä on klikannut sitä. Suomalaisittain voisi siis puhua klikkausprosentista. Seurattavasta klikkausprosentista on valittavana useampaa eri versiota (linkin klikkausprosentti, tykkäysnapin klikkausprosentti, kommentoinnin CTR…).

Tavoitteet määrittelevät sen, mitä tunnuslukua sinun tulee seurata. Jos mainoskampanjan tarkoitus on kerätä verkkosivustolle kävijöitä, silloin tulee seurata linkin klikkausprosenttia.

Korkea CTR-luku kertoo mainoksen houkuttelevaisuudesta. Siihen siis, voi vielä jälkikäteenkin vaikuttaa, muuttamalla esimerkiksi otsikkoa tai kuvaa. Lukua seuraamalla pystyy sitten sanomaan, oliko muutos oikea.

Kun Facebook mainoksen CTR-luku lähentelee 1% tai menee sen yli, voi puhua hyvästä klikkausprosentista. Tällöin jokaista 100 näyttökertaa kohden, yksi henkilö on päättänyt klikata mainoksesta.

Niin kuin kaikessa, klikkausprosentissakin on suurta vaihtelua. Ostopolun alkupään asiakkaita tavoittelevissa mainoksissa CTR on normaalisti korkeampi, mutta konversio asiakkaaksi on sitten matalampi. Ostopolun loppupään asiakkaita tavoittelevassa mainoksessa CTR-luku saattaa taas olla huomattavasti matalampi, mutta konversio asiakkaaksi onkin sitten todella paljon korkeampi.

Klikkausprosenttia seuratessa tulee siis ottaa huomioon aina oman kampanjan tavoitteet ja tilanne!

CPC (cost-per-click) = klikkauksen hinta

CPC-luku kertoo, kuinka paljon yksi klikkaus on maksanut. Klikkauksen hinnassakin on useita eri seurattavia variaatioita (tykkäyksen hinta, jaon hinta, linkin klikkauksen hinta…). Facebook mainoksen tavoitteet määrittelevät tässäkin sen klikkauksen hinnan jota tulisi seurata.

Jos tavoitteena on kerätä postaukseen kommentteja, tulee seurata kommentin hintaa. Tämän saa helposti itsekin halutessaan laskettua (kampanjan jakeluun käytetty euromäärä / kommenttien määrä).

Alojen välillä on huomattavissa suuria eroja yhden klikkauksen hinnassa Facebookissa. Hintaan vaikuttaa monet tekijät, kuten vaikka kampanjan tavoite, sekä tuotteen tai palvelun hinta. Olemme toteuttaneet kampanjoita, joissa CPC on ollut muutaman sentin, sekä kampanjoita, joissa CPC on useamman euron! Pelkästään tämän perusteella kuitenkaan ei pysty sanomaan kumpi oli toteutettu paremmin. Lopputulos ratkaisee!

Jokaisen tulisi siis kampanjakohtaisesti pohtia ne tärkeimmät Facebookin tunnusluvut ja seurata näitä! Jos klikkausprosentti on heikko, klikkauksen hinta korkea tai kattavuus huono, on muutosten aika. Kirjoitimme aikaisemmin blogissamme 4 helppoa keinoa, joilla parannat Facebook postausten toimivuutta! Pienet asiat, kuten vaikka otsikon uudelleen kirjoitus tai kuvan vaihto voi vaikuttaa suuresti kampanjan tehokkuuteen, eli tunnuslukuihin!

Rohkeasti siis vain kokeilemaan, A/B-testaamaan ja kehittymään!

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?