Mikä on yritysvideon hinta? (selkeät esimerkit)

Yritysvideoita löytyy joka sorttia ja siksi on erittäin hankala vastata yhdellä euromääräisellä luvulla kysymykseen ”Mikä on yritysvideon hinta?”.

Tässä kirjoituksessa jaottelenkin erilaiset yritysvideot hintaluokkiin, jonka avulla on helpompi lähteä miettimään minkälainen videotuotanto voisi olla teidän yrityksellenne sopivin.

Vaikka videotuotannon hinnoittelu saattaa olla monimutkaista, on videoita, jotka tuotteistuksen avulla on saatu siihen pisteeseen, että videotuotannon hinta voidaan ilmoittaa etukäteen ja hinta on sama kaikille (ainoana erona voi olla mahdolliset matka- ja majoituskulut).

Tämänlaisia yritysvideoita ovat esimerkiksi asiakaskokemusvideot, joissa teidän asiakas kertoo omin sanoin, minkälaista yrityksenne kanssa oli toimia ja mitä hyötyjä hän sai tuotteestanne tai palvelustanne. Asiakaskokemusvideoita varten meillä on olemassa tietty prosessi, jota muokataan aina asiakas- ja tapauskohtaisesti.

Asiakaskokemusvideoita käytetään monesti markkinoinnin lisäksi myös myyntitapaamisilla. Niiden on todettu luovan luottamusta sekä laskevan ostokynnystä.

Asiakaskokemusvideon hinta meillä Valotella on 2 500 euroa. Tämä pitää sisällään suunnittelun, kuvauksen, editoinnin sekä muut oheiskulut. Käytännössä siis koko projektin alusta loppuun!

Asiakaskokemusvideot pitävät sisällään paljon enemmän kuin pelkän asiakkaan naaman ja puheen jossa hehkutetaan teidän yritystä.

Jesse kirjoitti aikaisemmin blogin, jossa hän kävi läpi asiakaskokemusvideoiden tärkeyttä ja toteutusta. Jos haluat lisätietoa asiakaskokemusvideoista, niin suosittelen tutustumaan kyseiseen blogiin.

Tätä artikkelia varten olen jakanut yritysvideot kolmeen hintaluokkaan:

 • Noin 2 000,00€ maksavat yritysvideot
 • Noin 4 000,00€ maksavat yritysvideot
 • Yli 6 000,00€ maksavat yritysvideot

Tällä jaottelulla saamme suht selkeän arvion siitä, mihin mahdollisesti juuri teidän suunnittelema videotuotannon budjetti riittää.

Tärkeä on kuitenkin muistaa, että vaikka tässä nyt käyn läpi hintaluokittain nämä erilaiset yritysvideot, niin nämä luvut eivät ole kiveen hakattuja. Hintaan vaikuttaa mm. vaikeustaso, projektin kesto, mahdollisten lisätarvikkeiden hankintahinnat sekä mahdollisten näyttelijöiden tuoman kulut.

Mitä kaikki Valoten videotuotannot pitävät sisällään?

Me emme halua tehdä videoita vain sen takia, että tehdään videoita. Me haluamme, että video ratkaisee oikeita haasteita, oikealla tavalla.

Lyhyesti sanottuna videotuotannot pitävät sisällään

 1. Esituotannon (strategiasessio + suunnittelutyö)
 2. Tuotannon
 3. Jälkituotannon

Tällä prosessilla varmistamme videon tehokkuuden. Lisätietoa videon tuotantoprosessista löydät: Näin videotuotanto etenee (3 vaihetta)

Minkälaisen videon yrityksesi saa n. 2 000 eurolla?

Kaksituhatta euroa on paljon rahaa, siitä ollaan varmasti molemmat samaa mieltä. Olemme tuottaneet yrityksille useita n. 2000 euron yritysvideoita. Kun puhutaan tämän hintaluokan yritysvideoista, niin toteutus pidetään simppelinä.

Kevyt toteutus

Kuvaus hoidetaan lähes poikkeuksetta yhden päivän aikana eikä videolla esiinny palkattuja näyttelijöitä.

VINKKI: Monesta yrityksestä löytyy henkilöitä, jotka ovat valmiita esiintymään yritysvideoilla täysin ilmaiseksi. Näin olemme monen asiakkaan kanssa säästäneet videotuotantoon vaadittavaa budjettia.

Kahden tuhannen euron hintaiset yritysvideot kuvataan pääsääntöisesti yhdessä sijainnissa ilman kuvauspaikan suurempaa järjestelemistä tai kaunistamista videotuottajan toimesta.

Yritysvideon hinta ei korreloi suoraan videon pituuden kanssa. Monesti lyhyessä videossa halutaan tuoda mahdollisimman tehokkaasti esiin hyötyjä ja ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa usein pidempää editointiaikaa.

Editoinnin laadusta ei tulisi kuitenkaan koskaan tinkiä, vaan haluttu säästö tulee hakea jostain muualta.

Esimerkki yritysvideot tässä hintaluokassa

2000-4000 euron hintaisia yritysvideoita ovat:

 • Asiakaskokemusvideot
 • Työntekijäkokemusvideot
 • Yksinkertaiset some-mainokset

Siihen on kuitenkin syynsä, miksi monesti yritysvideoihin päätetään sijoittaa enemmän…

Mitä yrityksesi saa n. 4 000€ hintaisella yritysvideolla?

Kun kaksituhatta euroakin on jo paljon rahaa, niin neljätuhatta on vielä enemmän. Tuottamistamme yritysvideoista, suurin osa osuu kuitenkin tähän hintaluokkaan.

Miksi sitten näin?

Enemmän aikaa suunnittelulle ja toteutukselle

Kun videoon käytettävä budjetti on hieman suurempi, antaa se pelivaraa ja tilaa hengittää. Usein tämän hintaluokan yritysvideoita suunnitellaan pidempään ja tarkemmin. Lopputulos on monesti myös luovempi.

Näin lopullisesta videosta saadaan laadukkaampi ja varmasti tavoitteiden mukainen.

Myös kuvaukseen varataan enemmän aikaa ja usein se jaotellaan useammalle päivälle. Näin voidaan valita paras aika päivästä tai viikosta (luonnollisen valon ja kelin suhteen), eikä kaikkea kuvausmateriaalia tarvitse saada kerralla purkkiin. Materiaali on laadukkaampaa ja sitä on enemmän.

Koska materiaalia on enemmän, siitä saadaan valittua parhaiten onnistuneet otokset. Tämä tarkoittaa editointiajan pitenemistä, eli kustannukset hieman nousevat.

Videolle saadaan kuitenkin tämän ansiosta tuotua enemmän yksityiskohtia ja näin lopputuloksesta tulee näyttävämpi ja se jää katselijan mieleen tehokkaammin.

Värimaailmaa saadaan käsiteltyä tarkemmin ja mainos- tai markkinointivideosta on mahdollista tehdä useampi versio eri kanaviin jaettavaksi.

Pituus tämän hintaluokan yritysvideoilla vaihtelee tavoitteista riippuen 10 sekunnin ja 5 minuutin välillä.

VINKKI: Pidempi ei aina tarkoita parempaa. Jos halutaan tuoda useita hyötyjä esiin, on tehokkaampaa tuottaa useampi lyhyt video kuin yksi pitkä.

Laatu on jo huomattavasti parempaa (ja yksityiskohtaisempaa), kuin alle 4 000€ videoissa ja lopputuloksesta saadaan täysin tavoitteiden mukainen, koska ei tarvitse tehdä kompromisseja. Tavoitteena voi olla esimerkiksi yrityksen tunnettavuuden parantaminen tai tuotteen myynnin lisääminen.

Videotuotannon toteutus on kuitenkin sen verran suuri investointi (niin rahallisesti, henkisesti kuin ajallisestikin), ettei sitä kannat tehdä puoliteholla. Tiedän tapauksia, kun ensin on tehty ”halvalla” ja tämän jälkeen todettu, että tehdäänpä sittenkin kunnolla.

Esimerkki yritysvideot tässä hintaluokassa

Noin 4 000€ investoinnilla saadaan tuotettua:

 • Toimivat brändivideot
 • Houkuttelevat rekrytointivideot
 • Yksityiskohtaisia tuote-esittelyitä
 • Laadukkaat tuotevideot
 • Laajemmat työntekijä- ja asiakaskokemusvideot
 • Tapahtumavideot
 • Laajemmat some-videot

Tapahtumajärjestäjille suunnatut tapahtumavideot osuvat myös tähän hintaluokkaan. Monesti tapahtumavideoiden lisäksi tapahtumasta halutaan myös valokuvaus. Näiden yhdistelmäkin pysyy vielä hyvin tämän hintaluokan rajojen sisäpuolella. Katso Valoten tekemä tapahtumavideo Fastfood & Café & Ravintola -tapahtumasta alta.

Minkälaisen videon yrityksesi saa yli 6 000 €:lla?

Kun puhutaan yli 6 000€ yritysvideoista, niin budjetissa alkaa olemaan tilaa luoville toteutuksille. Budjettiin saadaan monesti istutettua useita kuvauspaikkoja ja näyttelijöitä.

Useammalla sijainnilla vain mielikuvitus on rajana

Kun yritysvideota varten on mahdollista kuvata useammassa sijainnissa, tai jopa vuokrata tiloja kuvausta varten, saadaan lopputulokseksi juuri sellainen kuin halutaan. Vain mielikuvitus on rajana tässä tilanteessa.

Jos yritysvideon tarkoitus on olla maanläheinen, voidaan matkustaa talviseen Lappiin, jossa maisemia on mistä valita.

Toisaalta taas, jos halutaan kuvata sisätiloissa, voidaan vuokrata tyhjä varasto tai toimistotila.

VINKKI: Kuvauspaikoista kannattaa keskustella aina kuvaajien kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Kuvaajilla on omia kontakteja, kokemuksia ja näkemyksiä sopivista kuvauspaikoista.

Jos yritysvideoon varattu budjetti on tarpeeksi suuri, ei tarvitse pysyä edes Suomen rajojen sisäpuolella. Voidaan lähteä kuvaamaan vaikka Espanjan auringon alle!

Näyttelijöillä lisää uskottavuutta

Kun halutaan, että mainos- tai markkinointivideolla esiintyvät henkilöt ovat juuri sellaisia kuin toivotaan, tulevat näyttelijät kehiin.

Näyttelijöiden tuoma osaaminen näkyy etenkin yritysvideon uskottavuudessa. Toki videoita pystytään suunnittelemaan siten, että vuorosanoille tai näyttelemiselle ei ole tarvetta. Tietyt videotuotannon toteutukset kuitenkin vaativat näyttelijöiden ammattitaitoa.

Lopputulos on 100% halutunlainen

Kun käytössä on iso budjetti ja paljon aikaa, kompromisseille ei ole tarvetta. Suunnittelua, kuvausta ja editointia on mahdollista jatkaa niin pitkään, että lopputulos on just eikä melkein.

Monesti tähän päästään jo n.4 000€ yritysvideoissakin, mutta niissä ollaan jo suunnitteluvaiheessa vältetty turhan laajoja toteutuksia.

Kun yritysvideoon varattu budjetti on yli 6 000€, saadaan toteutettua

 • Laajoja yritysesittelyjä, jotka saattavat koostua useammasta videosta
 • Useamman tuotteen tuote-esittelyvideoita
 • Tarkkaan suunniteltuja rekrytointivideoita
 • Useampi tarkkaan suunniteltu asiakaskokemusvideo
 • Laajoja tapahtumavideoita
 • Tarkkaan kohdistettuja sosiaalisen median kampanjavideoita
 • Koulutusvideosarjat, joissa käydään tarkasti koulutettavat asiat läpi usealla videolla

 

Miksi yritysvideoihin kannattaa panostaa?

Kuten olet varmasti huomannutkin jo, niin videoiden määrä verkossa ja markkinoinnissa ylipäätään on kasvanut viime vuosien aikana runsaasti. Enää nopeasti toteutetulla videolla ei erottauduta tai saada samaa hyötyä kuin aikaisemmin.

Kun yritykselle tuotetaan mainos- tai markkinointivideo, sen tulisi olla ylpeydenaihe. Sen tulisi olla laadultaan, tarinaltaan ja sisällöltään sellainen jota jokaisen työntekijän tulisi innolla esitellä muille.

Yritysvideo jää mieleen niin hyvässä kuin pahassakin

Mainos- ja markkinointivideon tulisi olla mieleenpainuva.

Yritysvideolla voidaan jäädä mieleen niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.
Yritysvideolla voidaan jäädä mieleen niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.

Markkinoinnissa on sanonta: ”All publicity is good publicity, as long as they spell your name right.”. Aina tämä ei kuitenkaan päde. Itse ainakin haluan, että Valote muistetaan laadukkaana, luotettavana sekä positiivisessa mielessä.

Yritysvideo jääkin katsojan ja potentiaalisen asiakkaan mieleen tehokkaasti. Niin positiivisessa, kuin negatiivisessakin mielessä. Oikeanlaisten videoiden avulla saadaan rakennettua tehokkaasti brändiä sekä nostettua myyntiä.

Videomainos on erittäin tehokas somessa

Sosiaalisen median markkinointiin yritysvideo on meidän kokemuksen mukaan kaikkein tehokkain. Olemme huomanneet, että videolla saamme kaikkein halvimmalla sivustollemme kävijöitä ja tämä kasvattaa myyntiämme. Julkaisin aiheesta Case Studyn, jonka suosittelen lukemaan.

Lue blogiartikkeli: CASE STUDY – Tehokkain mainosmuoto sosiaalisessa mediassa

Videomainoksen hinta on monesti valokuvaa tai kirjoitusta suurempi, mutta niin on tuottokin. Monesti ROI onkin huomattavasti  parempi videomainoksen kohdalla.

Hyvä yritysvideo kestää aikaa

Videon elinkaari riippuu paljon toteutuksesta. Keskellä kesää ei tietenkään kannata näyttää videoita, joissa on täysi talvi meneillään. Ellei se sitten aja asiaanne ja sovi markkinointikampanjaanne.

Talvista yritysvideota voi kuitenkin näyttää useampana talvena. Video ei siis ole kertakäyttöinen vaan sen hyöty saattaa ulottua jopa useammalle vuodelle!

Laadukkailla, oikein toteutetuilla yritysvideoilla saadaan siis tehokkaasti näkyvyyttä, kasvatettua brändiä sekä nostettua myyntiä pitkäkestoisesti.

Minkä verran teidän tulisi sijoittaa yritysvideoon?

Ensimmäiseksi haluan korostaa sanaa sijoittaa. Jos videotuotannon hinta on yritykselle kulu eikä sijoitus, niin sitten se on toteutettu väärin.

Aina tarkkaa tuottoa videolle ei ole mahdollista laskea, mutta jos yritysvideon hinta on 3 500€ eikä mitään vaikutusta ole havaittavissa, niin jotain on tehty väärin joko videon tuottamisen tai jakelun kohdalla.

Videoilla tulisi olla aina jokin tavoite ja haluttu tavoite monesti määritteleekin toteutuksen laajuuden. Tämä taas vaikuttaa suoraan mainos- tai markkinointivideon hintaan. Laajempi toteutus on lähes poikkeuksetta kevyttä tuotantoa kalliimpi toteuttaa.

Myynnin volyymi ja kate ovat hyviä indikaattoreita

Yksi hyvä keino, jolla saadaan selville minkä hintaluokan videota tulisi lähteä suunnittelemaan, on oman tuotteen tai palvelun katteen suuruus. Toinen on myynnin volyymi.

Jos tuotteesta jää 5€ katetta ja niitä myydään 10 kpl viikossa. Voidaan järjellä ajatella, että kauhean suurta toteutusta kyseisen tuotteen ympärille ei kannata lähteä toteuttamaan. Jos myynti on kuitenkin vaikka 100kpl viikossa niin toteutuksen mahdollinen laajuus on jo huomattavasti suurempi.

Kun puhutaan tuotteista tai palveluista joiden hintaluokka on tuhansia, kymmeniätuhansia tai jopa satojatuhansia niin kyllä sen videoinkin pitää olla hintaluokan mukainen. Hätäisesti toteutettu mainosvideo vaikka 30 000€ remontista tai konsultaatiosta ei varmasti anna laadukasta kuvaa ja näin voi jopa haitata teidän brändiä ja myyntiä.

Laadukas yritysvideo maksaa itsensä AINA takaisin

Oikein toteutettuna yritysvideo saattaa maksaa itsensä takaisin jo muutamassa päivässä. Jos yritysvideoon on sijoitettu 4 000€ ja saatte sillä muutaman 10 000€ arvoisen asiakkaan, niin videon ROI (sijoitetun pääoman tuotto) hohtaa jo erittäin vahvasti vihreänä.

Laadukas yritysvideo ei yksinään riitä, vaan sitä pitää käyttää myös oikein. Potentiaalisten asiakkaiden on nähtävä video, jotta siitä voisi olla hyötyä.

Videon jakelu ja käyttötarkoitus tuleekin miettiä tarkkaan, jotta videoon sijoitettu pääoma ei mene hukkaan.

Tarkempaa hinta-arviota ei ikinä pysty antamaan ennen kuin toteutuksesta on keskusteltu edes jollain tasolla. Minä keskustelen mielelläni videotuotannon eri kokoisista tuotannoista ja annan vinkkejä siihen, miten teidän kannattaisi lähestyä asiaa, joten pistä minulle vaikka sähköpostia osoitteeseen vili.santala@valote.fi.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?