Palveluvideo on tehokas työkalu myyntiin ja markkinointiin

Yritysten kilpailuympäristö on nykypäivänä äärimmäisen haastava. Saavuttaakseen menestystä ja erottuakseen kilpailijoistaan yritysten on tärkeää hyödyntää innovatiivisia markkinointi- ja myyntikeinoja.

Yksi tehokas työkalu, joka on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, on palveluvideo. Palveluvideoilla voi olla merkittävä vaikutus yritysten myyntiin sekä rekrytointiin, ja niiden avulla yritykset voivat välittää tietoa, luoda vahvan brändimielikuvan ja herättää asiakkaiden kiinnostuksen.

Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten yritykset voivat hyödyntää palveluvideota myyntityössä ja markkinoinnissa

Palveluvideoiden hyödyntäminen

Tehokas viestintäväline

Palveluvideot tarjoavat yrityksille mahdollisuuden viestiä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Videoilla voidaan kertoa yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista selkeästi ja kiinnostavasti.

Videon avulla yritys voi esitellä visuaalisesti tuotteitaan tai palveluitaan ja samalla tuoda esiin niiden hyödyt ja kilpailuedut. Visuaalinen ja auditiivinen stimulaatio auttaa viestin välittämisessä ja herättää tunteita ja mielenkiintoa, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti myyntiin.

Brändimielikuvan vahvistaminen

Palveluvideot ovat erinomainen keino luoda vahva brändimielikuva. Videot voivat välittää yrityksen arvoja, kulttuuria ja ainutlaatuista persoonallisuutta.

Huolella suunnitellut ja toteutetut videot herättävät tunteita ja sitouttaa katsojan yritykseen. Videot auttavat myös rakentamaan yrityksen asiantuntijakuvaa ja luotettavuutta.

 

Tavoitettavuus ja levitettävyys

Palveluvideot ovat erittäin helposti ja nopeasti jaettavissa eri kanavissa. Ne voidaan julkaista yrityksen verkkosivuilla, sosiaalisen median alustoilla, YouTube:ssa ja muissa videopalveluissa.

Videoiden jakaminen sosiaalisessa mediassa voi laajentaa yrityksen tavoitettavuutta merkittävästi. Lisäksi videot voivat parantaa yrityksen hakukonenäkyvyyttä. Hakukoneet arvostavat videoita ja palveluvideojen hakukoneoptimointi voi auttaa yrityksiä saavuttamaan korkeita sijoituksia hakutuloksissa. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi varmistaa, että potentiaaliset asiakkaat löytävät heidän palveluvideonsa helposti ja nopeasti.

 

Vaikuttavuus ja muistettavuus

Palveluvideot voivat olla erittäin vaikuttavia ja jättää pysyvän vaikutuksen katsojaan. Visuaalisesti mielenkiintoiset videot, jotka sisältävät kiinnostavaa tarinankerrontaa, pysäyttävät katsojan ja herättävät tunteita. Kun viesti välittyy tunteiden kautta, se jää paremmin mieleen ja lisää mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen. 

Muistettavuus on erityisen tärkeää kilpailluilla markkinoilla, ja palveluvideot voivat auttaa erottautumaan ja jäämään mieleen asiakkaille.

 

Henkilöstön esittely lisää luottamusta

Palveluvideot voivat olla erinomainen tapa esitellä yrityksen henkilöstöä ja yrityskulttuuria potentiaalisille asiakkaille sekä työnhakijoille. Videoilla voidaan kertoa yrityksen tarinaa ja nostaa esiin työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia. 

Henkilöstön esittely voi lisätä luottamusta yritystä kohtaan ja helpottaa asiakkaiden päätöksentekoa. Lisäksi videoita voidaan hyödyntää rekrytoinnissa, kun yritys haluaa houkutella lahjakkaita työnhakijoita. Videot voivat auttaa potentiaalisia työntekijöitä hahmottamaan yrityksen kulttuurin ja työympäristön, mikä voi houkutella heitä hakemaan työpaikkaa yrityksestä.

Lue lisää palveluvideoista ja niiden hinnoittelusta: Mainosvideot

Yhteenvetona voidaan todeta, että palveluvideot ovat tehokas työkalu yritysten myynnissä ja markkinoinnissa. Ne tarjoavat mahdollisuuden tehokkaaseen viestintään, brändimielikuvan vahvistamiseen, tavoitettavuuden ja levitettävyyden parantamiseen sekä vaikuttavuuden ja muistettavuuden lisäämiseen. Lisäksi videot voivat auttaa yrityksiä henkilöstön esittelyssä ja rekrytoinnissa. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi varmistaa, että palveluvideot tavoittavat oikean kohdeyleisön. Palveluvideot tarjoavat yrityksille mahdollisuuden erottautua kilpailijoistaan ja luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Asiakkaidemme
palveluvideoita

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?