Rekrytoinnin optimointi onnistuu videoiden avulla

Jos luet tätä tekstiä, olet varmasti huomannut kuinka hankalaa oikeanlaisten työntekijöiden houkuttelu on. Tätä tekstiä kirjoittaessa, syksyllä 2021, elämme aikaa jolloin lähes jokaisella yrityksellä on haasteita löytää ja houkutella oikeanlaisia työntekijöitä riveihinsä. Et ole siis yksin näiden ongelmien kanssa.

Lyhyesti ilmaistuna on työntekijöiden markkinat. Sen lisäksi, että yritysten tulee tehdä oikeita asioita, tulee heidän myös viestiä niistä oikein, jotta tehokkaan rekrytoinnin mahdollistava imuvoima syntyy.

Olemme päässeet ratkaisemaan rekrytointiin liittyviä haasteita mm. Tokmannin, Telesten ja Jylhä Logisticsin kanssa.

3 syytä miksi videot ovat hyvä ratkaisu

  1. Ei jätä varaa turhalle ja vääränlaiselle tulkinnalle. Teksti jättää aina tulkinnan varaa, joka pohjautuu lukijan omiin kokemuksiin ja tilanteeseen, jossa hän tekstiä lukee.
  2. Tehokas keino napata katsoja huomio sosiaalisen median kanavissa. Video kiinnittää huomion heti ensimmäisten sekuntien aikana. Video on myös helppo lisätä nettisivuille tai liitteeksi sähköpostiin.
  3. Videolla saadaan viestittyä tunnetta huomattavasti tehokkaammin kuin pelkällä tekstillä esimerkiksi. Tunne on TODELLA iso tekijä työpaikan valinnassa. Kaikki haluavat työhön, jossa kokevat viihtyvänsä.

Pääasiassa yritykset kamppailevat kahdenlaisten ongelmien kanssa

  1. Saapuvat hakemukset ovat vääränlaisilta hakijoilta
  2. Saapuvien hakemuksen määrä on liian pieni

 

2 yleistä syytä miksi rekrytointi ei toimi halutulla tavalla

Syyt, jotka mahdollistavat tämän tilanteet voivat olla kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta monesti ne kulminoituu muutamaan asiaan.

Yrityksen heikko tunnettuus tai vääristynyt mielikuva

Yrityksen heikko tunnettuus tai vääristynyt mielikuva johtuu lähes poikkeuksetta siitä, että yritys itse ei osaa viestiä oikein siitä mitä he tekevät, miten he sen tekevät ja miksi he sen tekevät. Ihmisillä on aina jokin mielikuva yrityksestä, viestii yritys tai ei. Jonkin sortin mielikuva syntyy jo pelkästä nimestäkin.

Jotta yritys saa viestittyä tehokkaasti edellä mainituista asioista, tulee heidän:
Tietää mitä he tekevät, miten he sen tekevät ja miksi he sen tekevät
Tuntea kohderyhmä (ideaali työntekijä), jotta viesti osataan paketoida heille toimivaan muotoon

Vääränlainen mielikuva kyseisestä työtehtävästä

Monissa yrityksissä eletään uskossa, että kyllä kaikki tietävät minkälaista missäkin työtehtävässä juuri heillä on työskennellä – naurettava ajatus.

Hyvä esimerkki tästä on ajojärjestelijän työtehtävä.

Ajojärjestelijän työ voi yhdessä yrityksessä olla samojen, kotikaupungin katujen pyörittelyä edestakaisin. Vaihtoehtoisesti se voi olla myös reittisuunnittelua ympäri Euroopan ruuhkaisia teitä, aikakriittisiä kuljetuksia sekä mielenkiintoisia ratkaistavia ongelmia.

Jos itse työtehtävä on työnhakijalle tuttu, vaihtelee kuitenk se, miten työtä tehdään paljonkin eri yritysten välillä. Tästä syystä yritysten tulisi selkeästi viestiä siitä, minkälainen kyseinen työtehtävä on juuri heidän yrityksessään.

 

2 tehokasta tapaa helpottaa rekrytointia

Työnantajamielikuvavideo

Työnantajamielikuvavideota varten tulisi rajata kohderyhmä (ideaali työntekijä), jolle video suunnitellaan, tuotetaan ja jaellaan. Rajausta ei kannata tehdä kuitenkaan liian tiukasti, koska videon on toimittava yritystasolla, ei pelkästään työtehtävätasolla.

Kun ideaali työntekijä on määritelty, osataan videosta muotoilla juuri heille toimiva – kertoa katsojaa kiinnostavalla tavalla mitä yritys tekee, miten se sen tekee ja miksi se tekee sen. Työnantajamielikuvavideolla on myös tärkeä viestiä yrityksen arvoista sekä yrityskulttuurista. Tässäkin on hyvä pysyä tarpeeksi ylätasoisena, jottei video ole käyttökelpoinen vain yhden työtehtävän kohdalla.

Valoten liiketoimintalähtöinen tuotantotapa pitää huolen siitä, että videolla viestitään juuri oikeista asioista ja juuri oikeanlaisesti, jotta se iskee oikeanlaisiin ihmisiin. Tärkein on vastata kysymykseen, miksi osaajan tulisi tulla juuri teille töihin. Jos tähän ei osata vastata, niin yrityksellä on edessä syvempää strategiatyötä.

Työnantajamielikuvavideoiden hinta vaihtelee 3 000€ ja 10 000€ välillä.

Työntekijäkokemusvideo

Työntekijäkokemusvideo on erittäin tehokas keino näyttää miltä arki tietyssä työtehtävässä näyttää. Kokemusvideo onkin suunniteltava rajatumalle kohderyhmälle kuin työnantajamielikuvavideo. Työntekijäkokemusvideo on hyvä tapa näyttää yrityskulttuuria, työtehtäviä sekä yleistä ilmapiiriä.

Jo se, että yrityksen työntekijä tulee omalla kasvollaan kertomaan minkälaista yrityksessä on työskennellä luo luottamusta. Lisäksi se resonoi samankaltaisiin työnhakijoihin.

Ennen kuvauksia on tärkeä miettiä etukäteen mitä asioita halutaan tuoda esiin ja kenen suulla. Mitkä ovat ne asiat, joilla on työtähakevalle oikeasti merkitystä.

Työntekijäkokemusvideoiden hinta lähtee 2 500€:sta.

 

Milloin rekrytointiin tulisi panostaa?

Nyt ja jatkuvasti.

Jos työnantajamielikuvaan aletaan panostamaan siinä vaiheessa kun positio tulisi täyttää, ollaan myöhässä. Ihannetilanne yritykselle on, että kun uusi paikka avataan, siihen olisi samantien hakijoita, jotka tuntevat yrityksen ja sen tavan toimia, ja osaavat kuvitella itsensä työskentelemään yrityksessä. Kun näin toimitaan ollaan jo iso askel edellä kilpailijoita.

Jatkuva rekrymarkkinointi ei kuitenkaan aina ole mahdollista ja olemmekin saaneet hyviä tuloksia myös rekryvideoilla, jotka on tuotettu silloin kuin tarve on suurimmillaan. Näin ollaan saatu lyhennettyä rekrytointiprosessia, joka jo lähtökohtaisesti on vaikeassa vaiheessa.

 

CASE-ESIMERKKI: Jylhä Logistics

ONGELMA
Vuoden ollut rekry auki tiettyyn työtehtävään. Hakijoita ollut jonkin verran, mutta ne ovat olleet vääränlaisia.

RATKAISU
Syvennyimme yritykseen tarkemmin ja löysimme 2 pääsyytä siihen, miksi oikeanlaisia hakemuksia ei ole tullut:

  • Vääristynyt mielikuva yrityksestä: Pieni paikallinen muuttofirma.
  • Vääristynyt mielikuva työtehtävästä: Koiranhommia.

Videolla näytimme minkälainen yritys ja työtehtävä oikeasti on. Tämän seurauksena Jylhä sai valita uuden työntekijän monesta oikeanlaisesta vaihtoehdosta. Noin. 90% oikeanlaisista hakijoista myös kertoi nähneensä kyseisen videon. Samaan työtehtävään onkin vajaassa vuodessa palkattu jo useampi oikeanlainen työntekijä.

Videot ovat tehokas ja selkeä keino viestiä yrityksesi tavasta toimia ja houkutella oikeanlaisia osaajia työkavereiksi. Käymme mielellämme läpi teidänkin tilanteenne ja tarjoamme ratkaisua haasteisiinne. Ota yhteyttä niin tutustutaan lisää!

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?