Valoten strategiasessio lyhyesti – ja miksi sillä on merkitystä

Videoiden hyödyntäminen niin viestinnässä kuin markkinoinnissakin kasvaa jatkuvasti – tämän olet varmaan itsekin huomannut viime aikoina. Digikanavat ovat täynnä videoita, jopa kyllästymiseen asti.

Videoiden määrän kasvu näkyy kuitenkin laadun heikkenemisenä, mikä saattaa olla osasyynä videoähkyyn.

Välillä vastaan tulee kuitenkin video, joka pysäyttää. Video, joka saa sinut katsomaan koko videon – ehkä jopa useampaan otteeseen.

Tämä ei ole sattumaa.

Uskallan väittää, että suurin osa näistä pysäyttävistä videoista on suunniteltu tarkasti. On mietitty, kuka on ihanneyleisö videolle ja mikä on se viesti ja tyyli, joka toimii tavoitteita palvellen. Oli kyseessä sitten vaikka myynnin kasvattaminen tai tunnettuuden lisääminen.

Tätä ”miettimistä” me Valotella kutsumme nimellä strategiasessio. Strategiasessio kestää 1-2 tuntia, riippuen kokonaisuuden laajuudesta. Strategiasessio kanssamme ei ole satunnaista jutustelua, jonka toivomme johtavan oikeisiin asioihin. Olemme luoneet erikseen tähän tarkoitukseen työkalun yhteistyössä pitkänlinjan, kansainvälisen tason strategiakonsulttien kanssa.

Strategiasession seuraukset juuri teille

  1. Enemmän pidempiä ja hedelmällisempiä asiakassuhteita
  2. Asiakashankintakulunne laskevat
  3. Asiakkaidenne tyytyväisyys kasvaa

Strategiasession voi jakaa karkeasti kahteen osaan: Asiakaspuoli ja yrityspuoli.

1.Minkälainen on teidän ihanneasiakkaanne – eli viestin vastaanottaja?

Jotta videosta saadaan tavoitteita palveleva, tulee niin teidän kuin meidänkin videotoimistona ymmärtää teidän asiakkaidenne haasteet, epävarmuudet, tarpeet sekä toiveet.

Kun ihanne kohdeyleisö tunnetaan, osataan luoda oikeanlainen video, joka tuottaa asiakkaillenne oikeanlaista arvoa. Kun video luo asiakkaillenne oikeanlaista arvoa, myös video on tuottava.

Tuottavalla videolla, tavoitteittenne mukaan, saadaan esimerkiksi luotua enemmän oikeanlaista kysyntää. Tämä tarkoittaa enemmän tuottavampaa kauppaa, pienentyneitä asiakashankintakuluja sekä vähentynyttä asiakaspoistumaa.

2.Minkälainen olette yrityksenä oikeasti?

Nyt tiedetään, minkälaisia asiakkaita teillä on ja minkälainen viesti toimii heille. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa asia, joka vaikuttaa viestin sisältöön ja tyyliin. Lähes yhtä tärkeä on, että video on juuri teidän yrityksenne näköinen sekä viestii teidän arvoistanne, kulttuuristanne sekä sielunmaisemastanne.

Videoiden määrän kasvun seurauksena, video ei enää itsessään ole kilpailuvaltti vaan videon pitää olla oikeanlainen ja juuri teidän näköisenne. Kun me videotoimistona tunnemme teidän yrityksenne, osaamme tehdä juuri teidän näköisenne videon. Geneeriset videot, johon voisi lätkäistä minkä logon tahansa ja se menisi katsojalla läpi, ei toimi enää. Eivät ainakaan niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista.

Kun video näyttää teidän arvonne, kulttuurinne sekä sielunmaisemanne, asiakkaan on huomattavasti helpompi tehdä (osto)päätös siitä, olisitteko te juuri hänelle oikeanlainen kumppani. Jos video ei viesti näistä mitään, olette vain yritys muiden joukossa ja tätä myötä samalla viivalla mahdollisissa kilpailutilanteissa.

Jos videon tyyli ja viesti sotii todellisuutta vastaan, asiakas tulee pettymään pahasti ja todennäköisyys hedelmälliselle asiakassuhteelle on hyvin pieni. Esimerkiksi nuorekkailla videoilla itseään mainostava, jäykähkö yritys tuottaa asiakkaalleen pettymyksen.

Yrityksen lisäksi tutustumme yhdessä tuotteisiinne ja palveluihinne asiakasnäkökulmasta. Jos myytte vaikka porakoneita, sillä ei ole asiakkaan silmissä väliä, kuinka monta kierrosta minuutissa poranterä pyörii. Sillä on väliä mikä on tämän ominaisuuden tuoma arvo juuri teidän asiakkaallenne. On myös tärkeä tutustua hintatasoihin sekä muihin tuotteen tietoihin ja ominaisuuksiin, jotta viestistä saadaan oikeanlainen.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?