Yrityskuvauksen suunnittelu – mitä tulisi huomioida?

Kuvapankkikuva vai personoitu yrityskuvaus?

Perinteinen malli yrityksen nettivuja suunnitellessa on kuvittaa sivut niin sanotuilla stokkikuvilla, eli valmiilla kuvapankkikuvilla. Kuvapankkikuvan etuja on helppous ja kustannustehokkuus, mutta kuvalla harvoin saavutetaan tavoiteltua vaikutelmaa. Olipa yrityksen tarkoitus myydä tuotteitaan tai palveluitaan, tai esimerkiksi rekrytoida, kuvapankkikuviin on haastava vangita yrityksen viestiä.

Nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa käytettävien kuvien on tarkoitus pysäyttää katsojansa huomio, ja hyvällä kuvalla tuetaan myös tekstin tarinankerrontaa.

Etenkin tarinallisuus jää kuvapankkikuvista useimmiten uupumaan, sillä personoimatonta kuvitusta on vaikea yhdistää yrityksen ääneen.

Myytäviä palvelukokonaisuuksia suunniteltaessa olisikin hyvä ottaa huomioon se että kuva tukee palvelun kuvausta aidosti, ja mahdollisuuksien mukaan tuoda kuviin myös oikeita, palvelun parissa työskenteleviä henkilöitä. Samaistuttavien ihmisten käyttäminen kuvissa saa huomion kiinnittymään kuvaan todennäköisemmin, kuin pelkkään tuotteeseen.

Myös rekrytoinnin yhteydessä käytettävillä kuvilla on suuri merkitys: kuva auttaa visuaalisoimaan ne syyt, joiden vuoksi osaajan kannattaisi hakea avoinna olevaa paikkaa.

Personoidun yrityskuvauksen hyödyt

Yrityskuvauksella saadaan välitettyä potentiaaliselle asiakkaalle tai hakijalle yrityksenne ydinviesti. Tutkitusti ensivaikutelma luodaan muutamassa sekunnissa, ja siihen vaikuttavat mielikuvaa tukevat kuvat. 

Aitojen henkilöiden ja tilanteiden lisäksi uskottavuutta lisäävät kuvien miljöö yrityksen omissa tiloissa, yrityksen omat tuotteet sekä työntekijöiden työssään käyttämät tavarat. Suurin hyöty kuvauksesta saadaan irti suunnittelemalla kuvaus jo alun alkaen hyödyntämään kaikkia yrityksen palveluita tai paikkoja. Näin kuvia voidaan käyttää yrityksen markkinoinnissa pidempään ja monipuolisemmin.

Rekrytointikäyttöön hyödynnettävissä kuvissa on usein hyödyllistä kuvata myös yrityksen muita työtehtäviä, vaikka kyseiseen työtehtävään ei juuri haettaisikaan ketään. Erilaisten tehtävien ja henkilöiden näkeminen auttaa potentiaalista hakijaa muodostamaan mielikuvaa yrityksen sisäisistä rooleista, omasta roolistaan yrityksessä ja tuo samalla samaistuttavuuden tunnetta.

Yrityskuvauksen suunnittelu

Ennen kuvauksen suunnittelua käydään alkukartoituksen avulla läpi yrityksen visiota ja ajatuksia kohderyhmästä. Alkukartoituksen aikana on myös hyvä varmistaa, että kaikille yrityksen sisällä on selkeää, mitkä ovat yrityksenne arvot ja teille merkitykselliset tavat toimia. Kun arvot yrityksen sisällä on kirkastettu, on helpompi saada myös asiakas vaikuttumaan yrityksenne ainutlaatuisuudesta.

Kun tulokulma on päätetty, on helppoa päästä kiinni konkreettisemmin itse asiaan: millaiseen viestintään kuvaus on suunniteltu? 

Sosiaalisen median kanavissa tavoitellaan erilaisia kohderyhmiä, ja eri kanavissa toimivat erilaiset julkaisut.

LinkedInissä on tapahtunut selkeää muutosta, joka taas Instagramissa on ollut havaittavissa jo pitkään: yritystileilläkin asiakasta kiinnostaa ennen kaikkea inhimillisyys ja yrityksessä työskentelevien persoonien henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset. 

Kuvien käyttötarkoitus vaikuttaa myös kuvan sommitteluun ja rajaukseen, sillä esimerkiksi nettisivujen bannerilta ja Instagramin story-kuvalta edellytetään erilaisia kuvasuhteita.
Myös jälkikäteen lisättävät logot / elementit on hyvä suunnitella jo etukäteen, jotta tilantarve osataan ottaa huomioon yrityksen kuvausta suunnitellessa.

Kuvauksessa voidaan yhdistellä henkilökuvia yrityksen työntekijöistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja paikoissa yrityksen sisällä. 

Näin käyttöön jää tarpeisiinne mitoitettu, monipuolinen ja tyyliltään yhteneväinen kuvapankki, jonka avulla on mahdollista kehittää punainen lanka somemarkkinointiin ja nettisivuille jopa 3-6 kuukaudeksi. Kuvien suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös tulevat kampanjat, jolloin kuvapankin käyttöikää saadaan pidennettyä entisestään.

Riina Puonti
Valokuvaaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?