Yritysvideon merkitys yrityksen alkuvaiheessa

Yritysvideon merkitys ei ole koskaan ollut suurempi kuin yrityksen alkuvaiheessa. Se on aikaa, jolloin jokainen liike ja päätös voivat vaikuttaa yrityksen tulevaan suuntaan, ja juuri tässä kohdin video voi olla arvokkain työkalu repertuaarissanne.

Ajatelkaa yritysvideota kuin käyntikorttia, joka ei vain esittele yritystänne, vaan myös kertoo tarinanne, välittää visioitanne ja ennen kaikkea, rakentaa luottamusta. Ei siis ihme, että monet start-upit ja uudet yritykset kääntyvät visuaalisen viestinnän puoleen. Mutta miksi video on niin tärkeä juuri alkuvaiheessa?

Erinomainen esimerkki tästä on asiakkaamme Turun Painepesu, joka tarjoaa laadukkaita painepesupalveluita niin yksityistalouksille kuin yrityksillekin.

Me päätettiin investoida laadukkaaseen yritysvideoon jo yrityksen alkuvaiheessa, koska haluttiin näyttää asiakkaille visuaalisesti, miltä ammattitaidolla tehty työmme näyttää. Video antaa esimakua siitä, mitä voit meiltä odottaa. Se kuvastaa sitä luottamusta ja laatua, mitä tarjoamme jokaisessa katto- ja pihapesussa, sekä rännien puhdistuksessa.

Helppo keino viestiä

Yritysvideo voi olla tehokas tapa selittää monimutkaiset konseptit tai tuotteet selkeästi ja tiivistetysti. Tämä on erityisen arvokasta uusille yrityksille, jotka yrittävät murtautua markkinoille uudenlaisilla ideoilla tai innovaatioilla. Videon avulla nämä ideat voidaan esittää visuaalisesti houkuttelevalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

Tunteiden herättäminen

Yritysvideon avulla voidaan herättää tunteita ja luoda yhteys katsojan ja brändin välille. Aloitteleva yritys tarvitsee tunteen siitä, että se ymmärtää ja jakaa asiakkaan arvot ja toiveet. Hyvin suunniteltu video voi välittää tämän tunteen tehokkaammin kuin mikään muu mediaväline.

Yritysvideo on investointi tulevaisuuteen

Yritysvideo on investointi yrityksenne tulevaisuuteen. Se ei ainoastaan nosta näkyvyyttänne ja auta erottumaan kilpailijoista, vaan se on myös jatkuva resurssi, jota voidaan käyttää eri kanavissa ja eri tarkoituksiin – verkkosivustoltanne sosiaalisen median alustoille ja vaikka myyntitapaamisilla.

Meidän uusi video tulee näkymään kaikissa meidän digitaalisissa kanavissamme. Se tulee olemaan esillä nettisivuillamme, somekanavissamme kuten Facebookissa ja Instagramissa, sekä jaamme sitä myös sähköpostimarkkinoinnin kautta. Lisäksi, video toimii keskeisenä osana meidän esittelyä tapahtumissa ja asiakastapaamisissa – se on ikään kuin meidän digitaalinen käyntikortti, joka kertoo tarinamme ja näyttää osaamisemme.

Mitä tulisi huomioida?

Mutta miten sitten luodaan vaikuttava yritysvideo, erityisesti kun resurssit voivat olla rajalliset? Avain on ymmärtää, mitä yrityksenne edustaa ja miten se haluaa tulla nähdyksi. Videon suunnittelu tulisikin aloittaa kysymällä: “Miksi tämä video tehdään?” Tämä lähestymistapa auttaa kirkastamaan tavoitteet ja varmistamaan, että lopputulos tukee liiketoimintanne ydinarvoja.

Vaivattomuus ja laatu ovat myös keskeisiä elementtejä videon tuotannossa. Yrityksen alkuvaiheessa on tärkeää, että prosessi on suoraviivainen ja tuottaa tuloksia, jotka eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös resonoivat kohdeyleisön kanssa. Tämä tarkoittaa, että jokaisen videon tulisi herättää tunteita ja jäädä mieleen – se ei ole vain “kiva” video, vaan väline, joka kertoo yrityksenne tarinan ja erottaa teidät joukosta.

Valitsimme Valoten tähän projektiin, koska emme tyydy keskinkertaiseen.

Yhteistyössä videon tuottajan kanssa on tärkeää, että he ymmärtävät yrityksenne ja tavoitteenne, jotta he voivat luoda sisältöä, joka todella tukee ja edistää liiketoimintaa. Yrityksen tavoitteiden tulisi olla videokumppaninne tavoitteita, ja yhdessä voitte luoda viestintään sisältöä, joka saavuttaa ja vaikuttaa yleisöönne tehokkaasti.

Videon avulla yritys voi astua esiin “pimeydestä” ja asettua “valoon” – tulla nähdyksi ja tavoitettavaksi. Tämä on erityisen tärkeää uudelle yritykselle, joka haluaa nopeasti luoda paikkansa markkinoilla. Yritysvideon avulla voitte kertoa tarinanne, näyttää osaamisenne ja tavoittaa ne, jotka ovat avain yrityksenne kasvuun.

Muistakaa, videon ei tarvitse olla monimutkainen tai kallis tuotanto ollakseen tehokas. Se on teidän tarinanne, teidän visionsa ja teidän äänenne – tehkää siitä merkityksellinen, tehkää siitä oma.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?