Kuvakaappaukset videolta

Enemmän irti kuvatusta materiaalista

Videotuotanto on nykyään välttämätön osa yritysten markkinointistrategiaa. Videon avulla voidaan kertoa tarinoita, välittää tunteita ja esitellä tuotteita tai palveluita tavalla, joka jää katsojan mieleen. Videotuotannosta voi kuitenkin saada irti paljon enemmän kuin pelkän videon?

Yksi alihyödynnetyistä, mutta erittäin tehokkaista keinoista on videosta otettavien kuvakaappausten hyödyntäminen.

Kuvakaappauksia videolta olemme tuottaneet mm. xxx ja yyy.

Kuvakaappaukset voivat olla kullanarvoisia yrityksen myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä. Tässä artikkelissa käymme läpi, miksi jokaisen yrityksen kannattaa ottaa kuvakaappauksia videoistaan ja miten niitä voidaan hyödyntää eri liiketoiminnan osa-alueilla.

Kuvakaappaukset myynnin tukena

Myyntimateriaalit ovat yksi tärkeimmistä yrityksen työkaluista, ja kuvakaappaukset voivat tuoda niihin uuden ulottuvuuden. Esimerkiksi tuote-esittelyvideosta otetut kuvat voivat antaa myyntiesitteille ja -presentaatioille visuaalista ilmettä, joka herättää asiakkaan kiinnostuksen. Tässä muutama konkreettinen esimerkki:

1. Tuotekuvastot

Videosta otetut kuvat voivat toimia tuotekuvastojen kuvituksena, erityisesti jos kyseessä on monimutkainen tai tekninen tuote, joka vaatii yksityiskohtaista esittelyä.

2. Myyntiesitykset

PowerPoint-esitykset saavat uuden elämän, kun niihin lisätään korkealaatuisia kuvia, jotka havainnollistavat myyntipuhetta. Kuvakaappauksilla voidaan esimerkiksi esitellä tuotteen eri käyttötilanteita tai tuoda esiin tärkeimmät ominaisuudet.

3. Tuotedemot

Jos yritys järjestää tuotedemoja, videosta otetut kuvat voivat toimia visuaalisina muistutuksina asiakkaalle siitä, mitä demoissa käsiteltiin.

Kuvakaappaukset markkinoinnin työkaluna

Markkinoinnissa visuaalisuus on kaiken a ja o. Videotuotanto tarjoaa valtavasti visuaalista materiaalia, ja kuvakaappaukset ovat erinomainen tapa hyödyntää tätä materiaalia monikanavaisesti. Seuraavassa muutamia tapoja, joilla kuvakaappaukset voivat rikastuttaa markkinointia:

1. Sosiaalinen media

Kuvakaappaukset toimivat erinomaisesti sosiaalisen median päivityksissä. Ne voivat olla still-kuvia, jotka herättävät kiinnostusta ja saavat seuraajat katsomaan koko videon. Lisäksi ne toimivat hyvin teaser-materiaalina.

2. Verkkosivut

Yrityksen verkkosivuilla videosta otetut kuvat voivat parantaa sisältöä ja tehdä siitä visuaalisesti houkuttelevampaa. Esimerkiksi blogipostauksissa ja uutisartikkeleissa kuvat voivat toimia katseenvangitsijoina ja houkutella lukemaan lisää.

3. Uutiskirjeet

Uutiskirjeiden visuaalinen ilme paranee huomattavasti, kun niissä käytetään videosta otettuja kuvia. Ne voivat toimia houkuttimina, jotka saavat lukijan klikkaamaan ja katsomaan videon.

Kuvakaappaukset viestinnän tukena

Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä voi hyötyä huomattavasti kuvakaappauksista. Niiden avulla voidaan välittää tietoa selkeästi ja visuaalisesti miellyttävällä tavalla. Tässä muutamia esimerkkejä:

1. Raportit ja esitykset

Kuvakaappaukset voivat havainnollistaa raportteja ja esityksiä, jolloin tieto on helpommin omaksuttavissa. Esimerkiksi projektiraporteissa kuvat voivat näyttää projektin etenemistä tai tuloksia konkreettisesti.

2. Lehdistötiedotteet

Kuvakaappaukset voivat rikastuttaa lehdistötiedotteita ja parantaa niiden visuaalista ilmettä. Tämä voi lisätä tiedotteen huomioarvoa ja parantaa mahdollisuuksia medianäkyvyyteen.

3. Koulutusmateriaalit

Videosta otetut kuvat voivat toimia opetusmateriaalina esimerkiksi työntekijöiden koulutuksissa. Ne voivat havainnollistaa työvaiheita tai prosesseja, jolloin oppiminen on tehokkaampaa.

Videotuotanto on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, kun sen potentiaalia hyödynnetään täysimääräisesti. Kuvakaappaukset ovat yksi parhaista tavoista saada enemmän irti videotuotannosta (kuten mainosvideoista tai yritysvideoista). Ne tarjoavat visuaalista sisältöä, joka tukee yrityksen myyntiä, markkinointia ja viestintää monipuolisesti.

Yritykset, jotka hyödyntävät videotuotannosta otettuja kuvakaappauksia, voivat parantaa brändinsä näkyvyyttä, tehostaa viestintäänsä ja lisätä myyntiään. Kuvakaappaukset tuovat lisäarvoa kaikkiin niihin materiaaleihin, joissa visuaalisuus on tärkeää. Siksi jokaisen yrityksen kannattaa miettiä, miten ne voivat ottaa kuvakaappaukset osaksi omaa markkinointi- ja viestintästrategiaansa.

Investointi videotuotantoon ei ole vain investointi yhteen videoon, vaan se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia monipuoliseen visuaaliseen viestintään. Kuvakaappausten avulla videon arvo moninkertaistuu ja yritys saa enemmän hyötyä jokaisesta tuotetusta videosta.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?