Mainosvideon suunnittelu

Mainosvideot ovat nykyajan digitaalisen markkinoinnin kulmakivi. Ne eivät vain kiinnitä huomiota ja herätä kiinnostusta, vaan myös rakentavat brändiä ja johtavat konversioihin. Mainosvideon suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua ja tarkkaa toteutusta. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä asioita tulee huomioida, kun lähdetään suunnittelemaan mainosvideota, ja millaista lisäarvoa Valote tuo tähän prosessiin ja sen toteutukseen.

Mainosvideoita olemme toteuttaneet yrityksille kuten Peurunka, Humak ja Lomallo – osan näistä videoista löydät tästä artikkelista.

Miten mainosvideon suunnittelu etenee?

1. Tavoitteiden määrittely

Ensimmäinen askel mainosvideon suunnittelussa on tavoitteiden määrittäminen. On tärkeää tietää, mitä halutaan saavuttaa videolla. Tavoitteet voivat vaihdella brändin tunnettuuden lisäämisestä tietyn tuotteen tai palvelun myynnin edistämiseen.

Tavoitteiden selkeä määrittely auttaa ohjaamaan koko suunnitteluprosessia ja varmistaa, että lopputulos vastaa odotuksia.

2. Kohderyhmän tunteminen

Seuraava vaihe on kohderyhmän analysointi. Kuka on videon kohdeyleisö? Mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa ja tarpeensa? Kohderyhmän ymmärtäminen auttaa muotoilemaan viestin, joka resonoi heidän kanssaan.

Tämä vaihe voi sisältää demografisten tietojen keräämisen, kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikka, sekä psykografisten tietojen selvittämisen, kuten elämäntyyli, arvot ja asenteet.

3. Ydinviestin muotoilu

Mainosvideon ydinviesti on se, mitä haluat katsojien muistavan ja minkä pohjalta he toimivat. Ydinviestin tulee olla selkeä ja ytimekäs. Hyvin muotoiltu viesti vangitsee katsojan huomion ja välittää olennaisen tiedon nopeasti ja tehokkaasti. Viestin muotoilussa on tärkeää huomioida kohderyhmän tarpeet ja toiveet sekä videon tavoitteet.

Monesti mainosvideolla halutaan viestiä liian monesta asiasta ja näin itse ydinviesti hukkuu muun informaation sekaan.

4. Käsikirjoituksen laatiminen

Käsikirjoitus on mainosvideon selkäranka. Se sisältää kaiken videossa tapahtuvan, mukaan lukien dialogin, kuvakerronnan ja visuaaliset elementit. Hyvä käsikirjoitus on selkeä ja looginen, ja se pitää katsojan mielenkiinnon yllä alusta loppuun. Käsikirjoituksessa tulee huomioida myös brändin ääni ja tyyli, jotta video on yhtenäinen yrityksen muiden markkinointimateriaalien kanssa.

Aina se hauska idea ei kuvasta yrityksen tapaa toimia ja tällöin kannattaakin jatkaa käsikirjoittamisessa toiseen suuntaan.

5. Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu kattaa videon ulkoasun, mukaan lukien kuvakulmat, valaistus, värit ja graafiset elementit. Visuaalisen suunnittelun tulee tukea käsikirjoitusta ja auttaa välittämään viestin mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää, että visuaalinen ilme on yhtenäinen ja että se tukee brändin identiteettiä.

Jos yrityksen brändi on vahva, paras lopputulos on sellainen josta tunnistaa heti mistä yrityksestä on kyse.

6. Tekninen suunnittelu

Tekninen suunnittelu sisältää kaikki käytännön järjestelyt, jotka liittyvät kuvaukseen, kuten kuvauspaikan valinta, kaluston valmistelu, kuvausaikataulun laatiminen ja mahdollisten lupien hankkiminen. Teknisen suunnittelun huolellinen toteutus varmistaa, että kuvauspäivä sujuu ongelmitta ja että kaikki tarvittava materiaali saadaan tallennettua.

Laadukas ja oikeanlainen kalusto mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen niin materiaalin kuin kuvauspäivän sujuvuudenkin osalta.

7. Kuvaukset (tuotantopäivä)

Kuvauspäivä on projektin yksi tärkeimmistä vaiheista. Kaikki aiemmat vaiheet kulminoituvat tähän hetkeen. On tärkeää, että koko tiimi on valmistautunut hyvin ja että kaikki tarvittavat resurssit ovat käytettävissä. Kuvausten aikana on tärkeää pysyä aikataulussa ja varmistaa, että kaikki suunnitellut kohtaukset saadaan kuvattua.

Kuvauspäivät saattavat paikoin venyä hyvinkin pitkiksi – siksi onkin tärkeä, että kaikki osallistujat tietävät päivän kulun edes suurin piirtein.

8. Jälkituotanto

Jälkituotanto on prosessi, jossa raakavideomateriaalista leikataan ja muokataan lopullinen video. Tämä vaihe sisältää videon leikkaamisen, äänimaailman luomisen, visuaalisten efektien lisäämisen ja värimäärittelyn. Jälkituotannossa varmistetaan, että video on visuaalisesti houkutteleva ja että se välittää halutun viestin tehokkaasti.

Jälkituotanto on pisin yksittäinen työvaihe. Vaihe on mahdollista toteuttaa nopeastikkin, mutta silloin se pitää sisällään kompromisseja, jotka eivät aina palvele tavotteita. Onkin hyvä miettiä, että onko tunnettu kiire todellinen.

9. Jakelu ja markkinointi

Valmis video ei ole hyödyllinen, jos se ei saavuta kohdeyleisöään. On tärkeää suunnitella, miten ja missä video jaetaan. Sosiaalinen media, YouTube, yrityksen verkkosivut ja sähköpostimarkkinointi ovat kaikki tehokkaita kanavia videon jakamiseen. On myös tärkeää seurata videon suorituskykyä ja tehdä tarvittavia säätöjä markkinointistrategiaan.

Lisätietoja videon jakelusta löydät: Missä yrityksen kannattaa käyttää videoita?

Mainosvideon suunnittelu videotoimiston kanssa

Mainosvideon suunnittelu ja toteutus videotoimiston kanssa tuo monia etuja.

Kokemus ja asiantuntemus takaavat, että jokainen projekti toteutetaan korkeimmalla mahdollisella laadulla.

Kokenut videotoimisto osaa suunnitella ja tuottaa videoita, jotka eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös saavuttavat asetetut tavoitteet.

Videotoimiston kanssa toimiessa aluksi on erittäin tärkeää, että asiakkaan tarpeet ja tavoitteet on ymmärretty oikein. Muutoin projekti lähtee heti kättelyssä etenemään väärään suuntaan.

Videotoimistolla on myös käytössään teknologiaa, prosesseja ja laitteistoa joka näkyy niin tuotannossa kuin lopputuloksessakin.

Kokenut videotoimisto osaa toimia monenlaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Heidän kykynsä sopeutua ja innovoida varmistaa, että jokainen video on ainutlaatuinen ja tehokas.

Mainosvideon suunnittelu on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua ja tarkkaa toteutusta. Tavoitteiden määrittäminen, kohderyhmän analysointi, ydinviestin muotoilu, käsikirjoituksen laatiminen, visuaalinen ja tekninen suunnittelu, kuvaukset, jälkituotanto sekä jakelu ja markkinointi ovat kaikki tärkeitä vaiheita onnistuneen videon luomisessa.

Osaava videotoimisto tuo tähän prosessiin merkittävää lisäarvoa kokemuksensa, asiantuntemuksensa ja asiakaslähtöisen lähestymistapansa kautta. Jokaisen mainosvideon on oltava korkealaatuinen, visuaalisesti vaikuttava ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?