Yritysvideo rakennusalan yritykselle: Miksi, mitä ja missä?

Yritysvideo on tehokas tapa viestiä rakennusalan yrityksen arvoja, osaamista ja palveluita visuaalisesti kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Yritysvideo yhdistää tarinankerronnan ja markkinointiviestinnän, luoden vaikuttavan kokonaisuuden, joka auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista, rakentamaan luottamusta ja houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Asiakkaamme AuraClean onkin hyödyntänyt yritysvideoiden voimaa ja tällä sivulla näytämmekin muutaman heille sekä NCC:lle sekä Turun Painepesulle tuotetun videon.

Miksi rakennusalan yrityksen kannattaa tuottaa yritysvideo?

1. Yrityksen tarinan kertominen

Yritysvideo tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kertoa yrityksen tarinan – sen historian, arvot ja mission. Rakennusalan yritys voi videon avulla esitellä työnsä merkitystä ja vaikutusta yhteiskuntaan sekä korostaa yrityksen ainutlaatuisia piirteitä.

Etenkin viime aikoina vastuulliuus on nostanut päätään rakennusalalla – yritysvideo onkin tehokas keino viestiä myös tästä.

2. Luottamuksen rakentaminen

Rakennusala on vahvasti luottamukseen perustuva ala. Videon avulla voitte tuoda esiin yrityksenne henkilöstön ammattitaidon ja asiantuntijuuden. Näyttämällä aitoja ihmisiä työssään ja tyytyväisiä asiakkaita, voitte luoda vahvan luottamussuhteen potentiaalisiin asiakkaisiin.

3. Kilpailijoista erottuminen

Hyvin toteutettu yritysvideo vahvistaa yrityksen brändiä. Se auttaa erottautumaan kilpailijoista ja tekee yrityksestä helposti muistettavan. Brändivideo, jossa korostetaan yrityksen arvoja ja visioita, voi merkittävästi parantaa yrityksen imagoa ja houkutella uusia asiakkaita.

Missä yritysvideota voi hyödyntää?

1. Yritysvideo verkkosivuilla

Yritysvideo voi olla keskeinen elementti yrityksen verkkosivuilla. Se voi toivottaa vierailijat tervetulleiksi, esitellä yrityksen toimintaa ja palveluita sekä toimia visuaalisena esittelynä yrityksen projekteista ja asiakaskokemuksista

2. Sosiaalinen media

Sosiaalisen median kanavat, kuten LinkedIn, Facebook ja Instagram, ovat erinomaisia alustoja yritysvideon jakamiseen. Videot voivat tavoittaa laajan yleisön ja houkutella uusia seuraajia sekä potentiaalisia asiakkaita.

3. Messut ja tapahtuma

Yritysvideo voi olla tehokas työkalu messuilla ja muissa tapahtumissa. Se voi toimia visuaalisena esittelynä, joka houkuttelee kävijöitä ständillenne ja antaa heille kattavan kuvan yrityksenne tarjonnasta ja osaamisesta.

4. Sisäinen viestintä

Yritysvideoita voi käyttää myös sisäisessä viestinnässä, esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä tai yrityksen arvojen ja kulttuurin esittelyssä. Tämä voi auttaa luomaan yhtenäisen ja motivoituneen työyhteisön.

5. Asiakaspalvelu ja koulutus

Yritysvideot voivat toimia asiakaspalvelun ja koulutuksen tukena. Esimerkiksi ohjevideot ja käyttöoppaat voivat auttaa asiakkaita ymmärtämään paremmin tuotteitanne ja palveluitanne, parantaen samalla asiakastyytyväisyyttä.

Yritysvideot ovat tehokas keino vahvistaa brändiä, kertoa yrityksen tarina ja luoda luottamusta rakennusalalla. Ne tarjoavat visuaalisen kerronnan voimaa ja monipuolisia markkinointimahdollisuuksia, jotka palvelevat eri kanavilla ja tilanteissa. Jos haluatte nostaa yrityksenne markkinoinnin uudelle tasolle ja tavoittaa laajemman yleisön, yritysvideon tuottaminen on erinomainen valinta.

Valotella tiedämme, miten tuoda rakennusalan yrityksen tarinat ja arvot eloon videon avulla. Ota yhteyttä ja aloitetaan yhteistyö heti tänään!

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?