VIDEOTUOTANNON 3 VAIHETTA

1. ESITUOTANTO

Miksi video tehdään? Kenelle video tehdään?
Mikä on videon tavoite?

Näihin kysymyksiin mietitään yhdessä vastaukset esituotantovaiheessa.

Esituotannon vaiheita ovat mm. strategiasessio, käsikirjoitus, casting sekä kuvauslokaatioiden etsintä.

2. TUOTANTO

Kuvauspäivä tai -päivät on esituotantovaiheessa sovittu ja suunniteltu niin hyvin, että yllätyksiltä vältytään.
Kokemuksemme ja taitojemme avulla pystymme kuitenkin improvisoimaan tarpeen tullessa!

Tuotannon vaiheita ovat mm. kuvaus, äänituotanto ja grafiikoiden luonti.

3. JÄLKITUOTANTO

Jälkituotannossa editoidaan tuotannossa syntynyt materiaali ja muunnetaan se tarinaksi.

Tämä on monesti asiakkaalle näkymätöntä työtä, mutta tuotannonvaiheista lähes poikkeuksetta eniten aikaa vievä.

Jälkituotannon vaiheita ovat mm. leikkaaminen, animointi, efektien luonti, värimäärittely- ja korjaus sekä raakaleikkuun kommenttikierros.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Yrityksen äänen ja tarinan kuulluksi saaminen on käynyt yhä hankalammaksi informaatiotulvan jyllätessä. Kaikesta hälinästä on kuitenkin mahdollista erottua oikein suunnitellulla ja toteutetulla viestinnällä.

Oikein tehdyllä videolla saadaan välitettyä haluttu viesti tehokkaasti halutulle kohderyhmälle, oli kyseessä sitten some-video, TV-mainos tai yritysvideo nettisivuille.

Yhteistyöverkostomme kautta saat myös tarvittaessa tehokkaan jakelun joka alustalle!