VIDEOTUOTANNOT
YRITYKSILLE

Yritykset voivat tehostaa viestintäänsä monilla eri tyylisillä videoilla. Katso alta minkälaisesta videosta olisi teille suurin hyöty!

Alla olevien videotyyppien lisäksi toteutamme yrityksille myös täysin räätälöityjä videoratkaisuja.

VALOKUVAUKSET
YRITYKSILLE

Yritykset voivat tehostaa viestintäänsä monilla eri tyylisillä valokuvilla. Katso minkälaisesta valokuvauksesta olisi teille suurin hyöty!

Alla olevien valokuvausten lisäksi toteutamme yrityksille myös täysin räätälöityjä valokuvaratkaisuja.

VIDEOTUOTANNON 3 VAIHETTA

1. ESITUOTANTO

Miksi video tehdään? Kenelle video tehdään?
Mikä on videon tavoite?

Näihin kysymyksiin mietitään yhdessä vastaukset esituotantovaiheessa.

Esituotannon vaiheita ovat mm. strategiasessio, käsikirjoitus, casting sekä kuvauslokaatioiden etsintä.

2. TUOTANTO

Kuvauspäivä tai -päivät on esituotantovaiheessa sovittu ja suunniteltu niin hyvin, että yllätyksiltä vältytään.
Kokemuksemme ja taitojemme avulla pystymme kuitenkin improvisoimaan tarpeen tullessa!

Tuotannon vaiheita ovat mm. kuvaus, äänituotanto ja grafiikoiden luonti.

3. JÄLKITUOTANTO

Jälkituotannossa editoidaan tuotannossa syntynyt materiaali ja muunnetaan se tarinaksi.

Tämä on monesti asiakkaalle näkymätöntä työtä, mutta tuotannonvaiheista lähes poikkeuksetta eniten aikaa vievä.

Jälkituotannon vaiheita ovat mm. leikkaaminen, animointi, efektien luonti, värimäärittely- ja korjaus sekä raakaleikkuun kommenttikierros.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Yrityksen äänen ja tarinan kuulluksi saaminen on käynyt yhä hankalammaksi informaatiotulvan jyllätessä. Kaikesta hälinästä on kuitenkin mahdollista erottua oikein suunnitellulla ja toteutetulla viestinnällä.

Oikein tehdyllä videolla saadaan välitettyä haluttu viesti tehokkaasti halutulle kohderyhmälle, oli kyseessä sitten some-video, TV-mainos tai yritysvideo nettisivuille.

Yhteistyöverkostomme kautta saat myös tarvittaessa tehokkaan jakelun joka alustalle!

Miksi yritysten tulisi tuottaa videoita?

Videotuotanto yritykselle on nykypäivänä tärkeä strateginen investointi, joka voi merkittävästi kasvattaa liiketoimintaa. Tässä muutamia syitä, miksi videoiden tuottaminen on yrityksille elintärkeää.

1. Lisääntynyt näkyvyys ja sitoutuminen

Videot ovat erinomainen keino parantaa yrityksen näkyvyyttä. Videot voivat kasvattaa verkkosivuston kävijämääriä ja parantaa hakukoneoptimointia (SEO), mikä tekee yrityksestä helpommin löydettävän potentiaalisille asiakkaille. Esimerkiksi Google suosii videosisältöä hakutuloksissaan, mikä voi nostaa yrityksen sivut korkeammalle hakutuloksissa.

2. Tehokas viestintä

Videoiden avulla yritykset voivat viestiä monimutkaisetkin asiat nopeasti ja tehokkaasti. Olipa kyseessä uusi tuote, palvelu tai yrityksen arvojen ja kulttuurin esittely, videoiden avulla viestin voi välittää selkeästi ja vaikuttavasti. Videot herättävät tunteita ja jäävät katsojan mieleen paremmin kuin pelkkä tekstisisältö.

3. Parantunut asiakaskokemus

Videot voivat merkittävästi parantaa asiakaskokemusta. Esimerkiksi tuotearvosteluvideot ja opastusvideot auttavat asiakkaita ymmärtämään tuotteiden käyttöä paremmin, mikä voi johtaa korkeampiin asiakastyytyväisyyslukuihin ja vähentää asiakaspalvelun kuormitusta. Lisäksi, videot luovat henkilökohtaisemman yhteyden asiakkaisiin, mikä voi vahvistaa asiakasuskollisuutta.

4. Sosiaalisen median potentiaali

Sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä kanavista videomarkkinoinnille. Videot jakautuvat nopeasti ja laajalti, ja ne voivat saada huomattavaa huomiota ja jakamisia sosiaalisen median alustoilla. Tämä ei ainoastaan lisää brändin tunnettuutta, vaan myös tuo lisää liikennettä yrityksen verkkosivustolle.

5. Parannettu konversioaste

Videot voivat parantaa konversioasteita ja myyntiä. Esimerkiksi tuotesivuille sijoitetut videot voivat kasvattaa myyntiä merkittävästi. Tutkimukset osoittavat, että tuotteista videoita katsoneet asiakkaat ovat todennäköisempiä ostamaan tuotteen kuin ne, jotka eivät ole nähneet videota. Videot voivat myös vähentää ostoskorin hylkäysprosenttia ja lisätä asiakkaiden luottamusta.

6. Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Videot ovat erittäin monikäyttöisiä. Niitä voidaan käyttää monilla eri alustoilla ja kanavilla, kuten yrityksen verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa, sähköpostimarkkinoinnissa ja messuilla. Videotuotanto yritykselle voi siis kattaa laajan skaalan eri tarpeita ja markkinointikampanjoita.

Videotuotanto yritykselle ei ole pelkästään trendi, vaan olennainen osa nykyaikaista markkinointistrategiaa. Videot parantavat näkyvyyttä, sitoutumista, asiakaskokemusta ja konversioita, ja niillä on valtava potentiaali sosiaalisessa mediassa. Investoimalla laadukkaaseen videotuotantoon yritys voi varmistaa, että se pysyy kilpailukykyisenä ja puhuttelee kohdeyleisöään tehokkaasti.

Valote tarjoaa ammattitaitoista videotuotantoa, joka vastaa yrityksesi tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ota yhteyttä ja selvitetään, miten voimme auttaa yritystäsi menestymään videoiden avulla.