URATARINAT

Vakuuta oikeanlaiset työnhakijat

Alkaen 2 500€

Uratarinalla tarkoitetaan samaa kuin työntekijäkokemusvideolla ja työntekijätarinalla.

Uratarina-videolla teidän tyytyväinen työntekijä kertoo minkälaista yrityksessänne on työskennellä ja minkälaisten työtehtävien parissa teillä pääsee työskentelemään.

Valmista ideaa uratarinan sisällöstä sinulla ei tarvitse olla – se on meidän työtämme paketoida ja tuottaa oikeanlainen video teidän kohderyhmälle mieluisalla tavalla.

Uratarinoista käytetään myös nimitystä uratarinavideot ja työntekijän kokemusvideot.

URATARINOILLA
YRITYKSESI SAA

Uratarinavideo sopii niin pienille kuin isommillekin yrityksille, jotka haluavat tehokkaan työkalun, jolla he voivat näyttää minkälaista heillä on oikeasti työskennellä.

Tuotantomme alkaa strategiapalaverilla, jonka aikana kartoitamme yrityksenne ytimen, tavoitteet sekä kohderyhmät. Tämän jälkeen Valote osaa luoda teidän näköisen ja teidän kohderyhmää kiinnostavan konseptin uratarinavideollenne.

Uratarinavideoita olemme tuottaneet asiakkaillemme useimmiten  2 500 eurolla. Laajemmat toteutukset katsotaan tapauskohtaisesti.

Uratarinavideon tuotanto etenee karkeasti kolmessa vaiheessa: Esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. Esituotantoon on hyvä varata noin viikko, tuotantoon 1 päivä ja jälkituotantoon 1-2 viikkoa.

Itse asiakkaana voit vaikuttaa siihen kuinka paljon haluat olla tuotannossa mukana. Voit olla osallistumatta kokonaan tai olla vahvasti mukana – ja näin vaikuttaa omaan ajankäyttöösi.

Uratarinavideot ovat lähtökohtaisesti hyvin vaivattomia tuottaa.

Ensimmäinen vedos on valmis kommentoitavaksi noin 2 viikon sisällä kuvauksista ellei toisin ole sovittu.

Eikö teidän rekrytointien toimenpiteet houkuttele oikeanlaisia työnhakijoita?

Ovatko teidän rekrytointiprosessit pitkiä ja vaivalloisia?

Asiakkaidemme
URATARINOITA

Uratarinat

Miten
voisimme
olla
avuksi?

Uratarinat yritykselle

Auringonnousu valaisee kattojen yllä, symboloiden uusia alkuja ja mahdollisuuksia – aivan kuten uratarinavideot tekevät yrityksesi sisällä. Ne eivät ole vain työntekijöiden tarinoita; ne ovat todisteita yrityksesi vaikutuksesta yksilöihin, ammatilliseen kasvuun ja menestykseen.

Uratarinat ovat voimakkaita välineitä, jotka näyttävät potentiaalisille työnhakijoille ja nykyisille työntekijöille, miten yrityksesi tukee ja edistää henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. LinkedInin mukaan 75% työnhakijoista tutkii yrityksen kulttuuria ja työntekijöiden kokemuksia ennen hakemusten lähettämistä.

Uratarinavideoiden hyödyt

Vahvistaa työnantajakuvaa

Tarjoamalla henkilökohtaisia kertomuksia työntekijöidesi urapoluista, yrityksesi osoittaa olevansa sitoutunut työntekijöidensä kehitykseen.

Lisää sitoutumista ja motivaatiota

Nykyiset työntekijät näkevät itsensä osana yrityksen menestystarinaa, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota.

Houkuttelee uusia osaajia

Uratarinat antavat elävän kuvan siitä, mitä mahdollisuuksia yrityksesi tarjoaa, houkutellen lahjakkaita ammattilaisia.

Miksi Valote?

Valote ymmärtää, kuinka tärkeitä uratarinavideot ovat yrityksen maineen ja työnantajabrändin rakentamisessa. Me autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan koskettavia ja inspiroivia uratarinavideoita, jotka eivät ainoastaan näytä yrityksesi kulttuuria, vaan myös välittävät sen syvemmät arvot ja visiot. Luovuutemme ja asiantuntemuksemme ansiosta voimme tuoda esiin tarinoita, jotka eivät vain kerro, vaan myös vaikuttavat ja inspiroivat.

Uratarinavideot ovat paljon enemmän kuin vain työntekijöiden kokemuksia – ne ovat osoitus yrityksesi sitoutumisesta henkilöstöönsä ja sen vaikutuksesta heidän elämäänsä. Valoten avulla voit luoda tarinoita, jotka eivät vain houkuttele uusia talentteja, vaan myös vahvistavat nykyisten työntekijöiden ylpeyttä ja kuuluvuuden tunnetta.

”Uratarinavideoissa yhdistyvät yksilön kasvu ja yrityksen arvot, luoden tarinoita, jotka eivät vain kerro, vaan myös elävät ja hengittävät yrityksesi sydämessä.”