VIDEOTUOTANTO TURKU

Videotuotannot Turun alueella toimiville yrityksille

Olemme turkulainen videotoimisto, jonka tehtävänä on auttaa paikallisia yrityksiä saavuttamaan heidän asettamat tavoitteet video- ja kuvaviestinnän keinoin.

Videotuotantojen lisäksi autamme asiakkaitamme myös laadukkailla valokuvilla.

Videotuotannon asiakkaitamme Turussa ja Varsinais-Suomen alueella ovat mm. X-SEC, AuraClean, Muuttopalvelu M&M Niemi ja Konsultointi Larikka.

Minkälaisesta videotuotannosta olisi juuri teidän yritykselle suurin hyöty?

Minkälaiset sisällöt veisivät teidät tehokkaimmin kohti teidän tavoitteitanne?

Ota yhteyttä – me kyllä osaamme suositella juuri teille sopivaa vaivatonta ratkaisua!

VIDEOTUOTANNON PALVELUT YRITYKSILLE

Turkulaiset yritykset voivat tehostaa viestintäänsä monilla eri videoilla. Tärkeintä on ensin miettiä videotuotannon tavoitteet ja sen jälkeen lähdetään yhdessä rakentamaan oikeanlaista ratkaisua! 

Alla olevien videotyyppien lisäksi toteutamme yrityksille myös täysin räätälöityjä videoratkaisuja.

Turussa valmiina
auttamaan

VILI SANTALA

Toimitusjohtaja | Yrittäjä

Videotuotannot Turussa

Turku ja Turun seutu tarjoaa hienot puitteet videoiden tuottamiselle yrityksille. Haluttiin sitten videolla näkyvän metsää, saaristoa tai kaupunkia – Turku tarjoaa mahdollisuudet tähän.

Turkulainen videotoimisto

Valote on turkulainen videotoimisto ja olemmekin jo kymmenien turkulaisten yritysten videokumppani. Kurkkaa Kokemuksia-sivuilta löytyykö asiakkaistamme sinulle tuttuja yrityksiä!

Kauttamme saat myyntiä tukevat yritysvideot, mainosvideot, referenessivideot sekä rekrytointia tukevat rekryvideot, uratarinat ja työnantajan mielikuvavideot asiantuntevasti ja joustavasti.

Miten
voisimme
olla
avuksi?

Videotuotanto yritykselle

Videotuotanto on tullut yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten markkinointia ja viestintää. Videot tarjoavat visuaalisesti kiehtovan tavan välittää tietoa ja herättää tunteita, mikä tekee niistä tehokkaan työkalun brändin rakentamisessa ja asiakasvuorovaikutuksessa. Laadukas videotuotanto voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista, houkuttelemaan uusia asiakkaita ja parantamaan asiakasuskollisuutta. Videotuotanto ei ole enää vain suurten yritysten etuoikeus; myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat hyötyä videoiden voimasta.

Eri videotyypit

Yrityksille suunnatut videot voidaan räätälöidä monin eri tavoin riippuen tavoitteista ja kohderyhmästä. Olipa kyseessä brändin tunnettuuden lisääminen, tuotteen lanseeraus tai sisäisen viestinnän tehostaminen, videotuotanto tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia viestin välittämiseen tehokkaasti ja mieleenpainuvasti.

Yritysvideo

Yritysvideo esittelee yrityksen toimintaa, arvoja ja palveluita. Se toimii erinomaisena työkaluna brändin tunnettuuden lisäämisessä ja luottamuksen rakentamisessa potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Hyvin toteutettu yritysvideo voi tuoda esiin yrityksen persoonallisuuden ja ainutlaatuiset piirteet, jotka erottavat sen kilpailijoista.

Mainosvideo

Mainosvideoiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja houkutella asiakkaita. Ne ovat usein lyhyitä ja ytimekkäitä, ja niiden tavoitteena on välittää selkeä viesti mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Mainosvideoita voidaan käyttää erilaisissa markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, televisiossa ja verkkosivustoilla.

Referenssivideo

Referenssivideoilla yritykset voivat näyttää asiakaskokemuksia ja -tarinoita. Nämä videot toimivat tehokkaina suosituksina, jotka voivat vahvistaa yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta. Asiakkaiden antamat positiiviset arviot ja kokemukset voivat rohkaista uusia asiakkaita kokeilemaan yrityksen tuotteita tai palveluita.

Työnantajan mielikuvavideo

Työnantajamielikuva videot auttavat yrityksiä houkuttelemaan uusia työntekijöitä ja parantamaan yrityksen mainetta työnantajana. Näissä videoissa voidaan esitellä työpaikan kulttuuria, työntekijöiden kokemuksia ja yrityksen tarjoamia etuja. Ne ovat erityisen hyödyllisiä rekrytointiprosessissa, sillä ne antavat potentiaalisille työnhakijoille realistisen kuvan työpaikasta.

Rekryvideo

Rekryvideot ovat suunniteltu erityisesti työnhakijoiden houkuttelemiseen. Ne voivat sisältää tietoa avoimista työpaikoista, työn vaatimuksista ja yrityksen kulttuurista. Rekryvideot ovat usein lyhyitä ja informatiivisia, ja niiden tarkoituksena on herättää kiinnostusta ja innostaa potentiaalisia työnhakijoita hakemaan.

Uratarina

Uratarinavideot esittelevät yrityksen työntekijöiden tarinoita ja urapolkuja. Ne voivat inspiroida ja motivoida nykyisiä ja tulevia työntekijöitä, sekä antaa syvällisemmän kuvan yrityksen arvoista ja kulttuurista. Uratarinavideot voivat myös vahvistaa yrityksen brändiä houkuttelevana ja arvostettuna työnantajana.

Tapahtumavideo

Tapahtumavideot dokumentoivat yrityksen järjestämiä tapahtumia, kuten seminaareja, koulutuksia tai asiakastilaisuuksia. Ne voivat toimia tehokkaina markkinointityökaluina, jotka herättävät kiinnostusta tulevia tapahtumia kohtaan ja antavat yleisölle mahdollisuuden kokea tapahtuman tunnelma jälkikäteen. Tapahtumavideot voivat myös toimia arvokkaana dokumentaationa yrityksen historiasta.

Milloin yrityksen kannattaa panostaa videotuotantoihin?

Yrityksen kannattaa panostaa videotuotantoihin, kun se haluaa kasvattaa brändin tunnettuutta, houkutella uusia asiakkaita tai parantaa asiakassuhteita. Videot ovat erityisen tehokkaita markkinointikampanjoiden, tuotteen lanseerausten ja tärkeiden viestien välittämisessä. Kun yritys haluaa kasvattaa myyntiään tai tehostaa rekrytointejaan – videot ovat tehokkaita työkaluja tähän.

Mistä videotuotannon suunnittelu kannattaa aloittaa?

Videotuotannon suunnittelu kannattaa aloittaa selkeällä tavoitteella ja kohderyhmän määrittelyllä. Ensimmäinen askel on pohtia, mitä halutaan saavuttaa videolla ja kenelle se on suunnattu. Kun tavoite ja kohderyhmä ovat selvillä, seuraavat vaiheet auttavat viemään projektia eteenpäin:

  1. Käsikirjoitus: Laadukas käsikirjoitus on videotuotannon perusta. Käsikirjoituksessa määritellään videon sisältö, rakenne ja keskeiset viestit. Hyvin suunniteltu käsikirjoitus varmistaa, että video on johdonmukainen ja selkeä.
  2. Aikataulutus: Tarkka aikataulutus auttaa varmistamaan, että projekti etenee suunnitellusti ja että kaikki osapuolet tietävät, milloin heidän osuutensa on valmis. Aikataulutus kattaa kaikki tuotannon vaiheet esituotannosta jälkituotantoon.
  3. Budjetointi: Videotuotannon budjetti tulee määritellä huolellisesti, jotta voidaan varmistaa, että kaikki tarvittavat resurssit ovat käytettävissä. Budjetissa tulisi huomioida muun muassa kuvauspaikat, kalusto, näyttelijät ja jälkituotanto.
  4. Kuvauspaikat ja kalusto: Kuvauspaikkojen ja kaluston valinta on tärkeä osa videotuotantoa. Kuvauspaikat tulisi valita huolella, jotta ne tukevat videon teemaa ja viestiä. Kaluston osalta tulee varmistaa, että käytössä on laadukkaat laitteet, jotka mahdollistavat korkeatasoisen tuotannon.
  5. Kuvaus ja editointi: Kuvausvaiheessa käsikirjoitus muuttuu visuaaliseksi sisällöksi. On tärkeää, että kuvausryhmä on hyvin valmistautunut ja että kuvaukset sujuvat suunnitelmien mukaisesti. Editointivaiheessa materiaali koostetaan ja viimeistellään, jotta lopputulos on yhtenäinen ja ammattimainen.
  6. Julkaisu ja jakelu: Valmis video tulee julkaista ja jakaa oikeissa kanavissa, jotta se tavoittaa kohderyhmän tehokkaasti. Julkaisusuunnitelma kattaa muun muassa sosiaalisen median, verkkosivut ja muut markkinointikanavat.

Videotuotanto on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Kun yritys panostaa laadukkaaseen videotuotantoon, se voi saavuttaa merkittäviä tuloksia markkinoinnissa ja viestinnässä. Hyvin tuotetut videot herättävät kiinnostusta, rakentavat luottamusta ja vahvistavat brändiä, mikä tekee niistä korvaamattoman osan nykyaikaista yritysviestintää.