Yritysvideo

Erotu kilpailijoista

Alkaen 3 500€

Yritysvideolla näytät katsojalle mistä juuri teidän yrityksessä on kyse ja miksi asiakkaan tulisi toimia just teidän kanssa.

Valmista ideaa yritysvideon sisällöstä sinulla ei tarvitse olla – se on meidän työtämme paketoida ja tuottaa oikeanlainen video teidän kohderyhmälle mieluisalla tavalla.

Yritysvideoita kutsutaan myös brändivideoiksi ja markkinointivideoiksi.

Olemme paketoineet yritysvideosta myös laajemman, monikäyttöisen tuotantokokonaisuuden: BisnesBoxi

YRITYSVIDEOLLA
YRITYKSESI

Yritysvideo sopii niin pienille kuin isommillekin yrityksille, jotka haluavat tehokkaan työkalun, jolla he voivat näyttää keitä oikeasti ovat.

Tuotantomme alkaa strategiapalaverilla, jonka aikana kartoitamme yrityksenne ytimen, tavoitteet sekä kohderyhmät. Tämän jälkeen Valote osaa luoda teidän näköisen ja teidän kohderyhmää kiinnostavan konseptin yritysvideollenne.

Tylsä vastaus on, että yritysvideon hinta on aina yksilöllinen. Yritysvideot suunnitellaan yrityksen tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti – voidaan kuitenkin sanoa, että suurin osa Valoten tuottamista yritysvideoista asettuu 3 000 – 10 000€ välimaastoon.

Lisätietoa hinnoittelusta löytyy: Mikä on yritysvideon hinta? (selkeät esimerkit) 

Yritysvideon tuotanto etenee karkeasti kolmessa vaiheessa: Esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto. Esituotantoon on hyvä varata noin viikko, tuotantoon 1-2 päivää ja jälkituotantoon 1-2 viikkoa.

Itse asiakkaana voit vaikuttaa siihen kuinka paljon haluat olla tuotannossa mukana. Voit olla osallistumatta kokonaan tai olla vahvasti mukana – ja näin vaikuttaa omaan ajankäyttöösi.

Ensimmäinen vedos on valmis kommentoitavaksi noin 2 viikon sisällä kuvauksista ellei toisin ole sovittu.

Joudutko vakuuttelemaan asiakkaille, että olette oikea yritys ratkaisemaan hänen ongelmansa?

Eivätkö asiakkaat ymmärrä miten yrityksenne eroaa kilpailijoista?

Asiakkaidemme
yritysvideoita

Miten
voisimme
olla
avuksi?

Yritysvideot yritykselle

Aamu alkaa vilkkailla kaduilla, ja jokainen kulma paljastaa tarinoita yrityksistä, jotka pyrkivät kasvamaan ja menestymään. Juuri tässä ympäristössä yritysvideot loistavat kirkkaimmin – ne eivät ainoastaan kerro yrityksesi tarinaa, vaan myös elävöittävät sitä.

Yritysvideot ovat paljon enemmän kuin vain mainoksia. Ne ovat tehokas keino kommunikoida yrityksesi arvoja, visioita ja tavoitteita asiakkaille sekä muille sidosyhmille.

Videoiden merkitys itsessään on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina, ja tutkimukset osoittavat, että 54% ammattilaisista katsoo yritysvideon vähintään kerran viikossa työssään (HubSpot).

Yritysvideoiden hyödyt yritykselle

1. Vahvistaa yrityksenne brändiä

Yritysvideot antavat kasvot yrityksellesi ja auttavat välittämään sen ainutlaatuisen tarinan ja arvot. Yritysvideo viestii katsojalle myös tunteen, joka jää mieleen.

2. Parantaa sisäistä ja ulkoista viestintää

Videot tehostavat viestintää niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kanssa, selkeyttäen monimutkaisia ideoita ja prosesseja. Yritysvideoita voidaankin käyttää myynnin ja markkinoinnin lisäksi myös esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

3. Lisää luottamusta ja sitoutumista

Visuaalinen ja henkilökohtainen lähestymistapa videoiden kautta rakentaa luottamusta ja sitouttaa sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaita.

”Yritysvideo ei ole vain katsottava kokemus – se on matka läpi yrityksesi sydämen, mielen ja sielun.”

Yritysvideo Valotelta?

Valote on omistautunut auttamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä luomaan mieleenpainuvia yritysvideoita. Ymmärrämme, että jokaisen yrityksen tarina on ainutkertainen, ja meidän tehtävämme on tuoda se eloon tavalla, joka puhuttelee ja jää mieleen. Hyödyntämällä luovaa osaamistamme, me Valotella voimme auttaa sinua kertomaan yrityksesi tarinan tavalla, joka ei vain näy, vaan myös resonoituu ja inspiroi.

Yritysvideot ovat avainasemassa, kun haluatte viestiä yrityksenne arvoista, saavutuksista ja tavoitteista. Ne eivät ainoastaan kerro tarinaanne, vaan ne myös muotoilevat tapaa, jolla asiakkaanne ja sidosryhmänne näkevät ja kokevat brändinne. Valote on täällä auttamassa teitä tässä matkassa, varmistamassa, että jokainen hetki videossanne heijastaa yrityksenne ydintä.