Erotu eduksesi yrityskuvauksella

Yrityskuvaus on yksi tehokkaimmista tavoista esittää yrityksesi ammattimaisuus ja brändi visuaalisessa muodossa. Yrityskuvat eivät ole vain valokuvia toimistotiloista tai henkilökunnasta; ne ovat strategisesti suunniteltuja kuvia, jotka kertovat yrityksesi tarinan ja luovat vahvan ensivaikutelman. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä yrityskuvat ovat, missä niitä voi käyttää ja mitkä ovat yrityskuvauksen suurimmat hyödyt.

Yrityskuvauksen asiakkaitamme ovat mm. AuraClean, Softability, Neste ja Medialiiga.

Mitä yrityskuvat ovat?

Yrityskuvat ovat ammattimaisia valokuvia, jotka esittävät yrityksen henkilökuntaa, toimitiloja, tuotteita tai palveluita. Näitä kuvia käytetään monenlaisissa markkinointi- ja viestintämateriaaleissa, kuten verkkosivuilla, esitteissä, sosiaalisen median kanavissa ja vuosikertomuksissa. Yrityskuvauksen tavoitteena on luoda visuaalinen tarina, joka heijastaa yrityksen arvoja, kulttuuria ja ammattitaitoa.

Yrityskuvia voidaan jakaa useisiin kategorioihin:

1. Henkilöstökuvat

Henkilöstökuvat ovat kuvia yrityksen työntekijöistä, jotka voivat olla joko yksittäisiä potretteja tai ryhmäkuvia. Nämä kuvat tuovat esille yrityksen kasvot ja luovat inhimillisen yhteyden asiakkaisiin.

Laadukkaita henkilöstökuvia voi käyttää muuallakin kuin henkilökorteissa!

2. Toimitilakuvat

Valokuvia yrityksen toimistosta, tuotantotiloista tai muista työympäristöistä. Nämä kuvat voivat korostaa yrityksen modernia infrastruktuuria ja työskentelyolosuhteita.

3. Tuotekuvat

Korkealaatuisia kuvia yrityksen tarjoamista tuotteista. Nämä kuvat auttavat asiakkaita ymmärtämään tuotteiden ominaisuuksia ja laatua.

4. Tilannekuvat

Kuvat, joissa työntekijät ovat toiminnassa, kuten kokouksissa, työskentelemässä koneiden parissa tai asiakastapaamisissa. Nämä kuvat kertovat yrityksen arjesta ja toiminnasta.

Missä yrityskuvauksen kuvia voi käyttää?

Yrityskuvia voi hyödyntää monissa eri kanavissa ja materiaaleissa. Tässä muutamia esimerkkejä:

Verkkosivut

Verkkosivut ovat usein asiakkaan ensimmäinen kosketuspiste yritykseen. Ammattimaiset yrityskuvat verkkosivuilla voivat parantaa sivuston visuaalista ilmettä ja tehdä siitä houkuttelevamman. Esimerkiksi henkilöstökuvat voivat lisätä luottamusta ja antaa vierailijoille käsityksen siitä, kuka heidän kanssaan työskentelee.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on loistava alusta jakaa yrityskuvia ja luoda yhteys asiakkaisiin. Yrityskuvat voivat herättää kiinnostusta ja lisätä vuorovaikutusta seuraajien kanssa. Esimerkiksi Instagramissa jaettu kuva toimiston arjesta voi saada paljon tykkäyksiä ja kommentteja, mikä lisää yrityksen näkyvyyttä.

Esitteet ja vuosikertomukset

Painetut materiaalit, kuten esitteet ja vuosikertomukset, hyötyvät myös laadukkaista yrityskuvista. Ne voivat tuoda esille yrityksen saavutuksia ja antaa lukijoille konkreettisen kuvan yrityksen toiminnasta. Hyvin suunniteltu yritysesite, jossa on ammattimaisia valokuvia, tekee vahvemman vaikutuksen potentiaalisiin asiakkaisiin ja sijoittajiin.

Mainoskampanjat

Yrityskuvia voidaan käyttää myös mainoskampanjoissa, kuten lehti-ilmoituksissa, bannerimainoksissa ja TV-mainoksissa. Laadukkaat kuvat voivat parantaa mainoksen tehoa ja houkutella enemmän asiakkaita.

Yrityskuvauksen suurimmat hyödyt

Yrityskuvaus ei ole pelkästään visuaalista kauneutta; sillä on myös useita käytännön hyötyjä yritykselle. Tässä muutamia tärkeimpiä hyötyjä:

Vaikuta alusta alkaen

Ensivaikutelma on usein ratkaiseva, ja yrityskuvat ovat yksi tehokkaimmista tavoista tehdä hyvä ensivaikutelma. Ammattimaiset ja laadukkaat kuvat kertovat, että yrityksesi panostaa laatuun ja yksityiskohtiin, mikä luo luottamusta ja uskottavuutta.

Vahvempi brändi

Yrityskuvat voivat vahvistaa brändiäsi ja tehdä siitä tunnistettavamman. Yhtenäiset ja harkitut kuvat, jotka noudattavat yrityksen visuaalista ilmettä, luovat johdonmukaisen brändikokemuksen. Tämä auttaa asiakkaita muistamaan yrityksesi paremmin.

Helposti lähestyttävyys

Henkilöstökuvat ja tilannekuvat voivat luoda henkilökohtaisen yhteyden asiakkaisiin. Kun asiakkaat näkevät kasvot yrityksen takana, he voivat tuntea olevansa lähempänä yritystä ja sen työntekijöitä. Tämä voi lisätä asiakasuskollisuutta ja parantaa asiakassuhteita.

Selkeämpi viesti

Yrityskuvat voivat parantaa viestintää monin tavoin. Ne voivat esimerkiksi selventää monimutkaisia prosesseja tai tuotteiden ominaisuuksia visuaalisesti, mikä tekee viestistä helpommin ymmärrettävän. Lisäksi kuvat voivat välittää tunteita ja tunnelmia, joita pelkkä teksti ei pysty saavuttamaan.

Erotu kilpailijoista

Laadukkaat yrityskuvat voivat erottaa yrityksesi kilpailijoista. Kun potentiaaliset asiakkaat vertailevat eri yrityksiä, visuaalisesti houkutteleva ja ammattimainen esittely voi olla se tekijä, joka kallistaa valinnan sinun eduksesi.

Myy enemmän

Tutkimukset ovat osoittaneet, että visuaalisesti houkuttelevat ja ammattimaiset kuvat voivat lisätä verkkosivustojen konversioprosenttia. Asiakkaat ovat todennäköisemmin ostamassa tuotteita tai palveluita yritykseltä, joka näyttää luotettavalta ja ammattimaiselta.

Yrityskuvaus on olennainen osa yrityksen markkinointia ja viestintää. Laadukkaat yrityskuvat voivat parantaa yrityksen ensivaikutelmaa, vahvistaa brändiä, luoda henkilökohtaisen yhteyden asiakkaisiin, parantaa viestintää, antaa kilpailuetua ja lisätä myyntiä. Olipa kyseessä sitten henkilöstökuvat, toimitilakuvat, tuotekuvat tai tilannekuvat, ammattimainen yrityskuvaus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Vili Santala
Toimitusjohtaja

Miten
voisimme
olla
avuksi?